ევროკავშირი კლიმატისთვის (EU4Climate) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. 2020

ევროკავშირი კლიმატისთვის (EU4Climate) აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. 2020

11 May 2020

საინფორმაციო პაკეტი შეიცავს მასალებს ინიციატივის „ევროკავშირი კლიმატისთვის“ საქმიანობის, დაგეგმილი ღონისძიებებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. მასში ასევე მოცემულია საინტერესო ფაქტები კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მოვლენებისა და რისკების შესახებ. 

საინფორმაციო პაკეტი მომზადებულია „ევროკავშირი კლიმატისთვის-საქართველო“-ს მიერ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.