Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini

MZ projekat

Opći cilj druge faze projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, dok istovremeno predstavljaju primjer rada lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i služe kao katalizator za demokratske transformacije na lokalnom nivou.

Partneri projekta

Projekt će direktno sarađivati sa 41 jedinicom lokalne samouprave (JLS), 199 mjesnih zajednica (MZ), obuhvatajući preko 400.000 građana. Ovo je druga od planirane tri projektne faze.

Prva faza projekta pokrenuta je u junu 2015. godine. Realizovana je izuzetno uspješno poboljšavajući kvalitet života preko 250.000 građana u 24 jedinice lokalne samouprave i 136 mjesnih zajednica kroz poboljšane usluge na lokalnom nivou, povećanu demokratsku odgovornost i socijalnu uključenost. Kreirana je nova vizija mjesnih zajednica, osnažena je njihova uloga i pružena je platforma za glas građana širom zemlje. Projekt je bio fokusiran na poticanje lokalnog razvoja vođenog od zajednice i revitalizaciju MZ kao važnih aktera u lokalnom razvoju.

Šta mi radimo

Fokus druge faze projekta izmješta se na šire horizontalno povećavanje i primjenu uspješnih zakonodavnih i institucionalnih pristupa, kao i održavanje dijaloga o politikama koji pomaže osnaživanju MZ-a na lokalnom nivou. Stoga će napori biti usmjereni na sljedeća tri ishoda:

Ishod 1: Lokalne samouprave stvaraju pogodno okruženje za proaktivno uključivanje MZ-a u donošenje odluka i lokalni razvoj koji vodi zajednica.

Ishod 2: MZ kao legitimni i održivi prostori u zajednici transformiraju glas građana u kvalitetne, rodno prilagođene i inkluzivne usluge i koriste mreže MZ-a za umnožavanje uspješnih modela mjesnih zajednica širom zemlje.

Ishod 3: Vlasti viših nivoa preuzimaju odgovornost i djeluju kao odgovor na sve veće zahtjeve građana za boljim regulatornim okvirom MZ-a kroz dalje iskorake u široj reformi lokalne uprave na nivou zemlje.

Očekivani ključni rezultati projektne faze 2

  • MZ vizija transformirana je na lokalnom nivou u institucionalizirane modele upravljanja u zajednici u 41 JLS i preko 800 MZ,
  • MZ kao legitimna tijela: orijentirane ka građanima, vođene ženama liderkama, pouzdane i finansijski neovisnije,
  • Stvorene finansijske poticajne osnove za uspješne MZ koje imaju snagu, ambiciju i kreativnost za transformaciju lokalnih područja mobiliziranjem ljudskog kapitala i energije,
  • Ostvarene veze između građana i jedinica lokalnih samouprava,
  • Promjene u ponašanju: građani vide MZ kao prostore u kojima se okupljaju kako bi komunicirali i uključivali se, identificirali i rješavali probleme, upućivali svoje probleme lokalnim vlastima, učestvovali u planiranju, potrošnji javnog novca i donosili odluke koje utiču na život ljudi,
  • Promjene javnih politika koje viziju pozicioniraju u cjelokupan sistemski okvir.   

Finansijske kontribucije

„Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ je zajednički projekt Vlade Švicarske i Švedske. Projekt vrijedan 18,2 miliona KM sufinansiraju obje vlade, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Status projekta:

U toku

Početak projekta:

mart 2020.

Završetak projekta:

februar 2024.

Sektor djelovanja:

Ruralni i regionalni razvoj

Partneri:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta, entitetski savezi općina/opština i gradova, jedinice lokalne samouprave, mjesne zajednice i organizacije civilnog društva.

Impact

START DATE

April 2020

END DATE

March 2024

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

DOGS TRUST WORLDWIDE FOUNDATION BOSNIA

GOVERNMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

International Fund for Animal Welfare

SWEDISH INT'L DEVELOPMENT COOPERATION

SWISS AGY FOR DEVELOPMENT & COOPERATION

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$9,403,835

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2020$668,086

2021$1,082,205

2022$2,123,678

2023$1,754,111

2024$1,103,447

Full Project information