Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta 2

EGG 2 projekat

Projekat “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” pruža podršku izgradnji kapaciteta za dobro upravljanje i ekonomski rast, podsticanjem ulaganja u obrazovanje, poduzetništvo i inovacije. Projekat istovremeno stimuliše izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi.

Cilj EGG 2 projekta

Projekat EGG nastoji poboljšati institucionalne i političke okvire za izgradnju društva znanja.

Uz podršku Kraljevine Norveške i u saradnji sa lokalnim vlastima, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) podržava provođenje neophodnih reformi, pruža podršku i implementira različite projekte koji imaju za cilj da osnaže domaće institucije i osposobe ih za transformaciju na putu ka digitalnom i poduzetničkom obrazovanju koje podstiče inovacije.

Šta će EGG2 raditi?

Projekat “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG2) angažovan je na otklanjanju sistemskih nedostataka i omogućavanju boljeg pristupa digitalnom obrazovanju i prilikama koje isto nudi. Projekat  istovremeno, podržava i izgradnju stimulativnog okruženja za razvoj poduzetništva. Dalje, UNDP kroz EGG projekat stimuliše istraživačko-razvojne aktivnosti fokusirane na praktičnu tržišnu primjenu.

Projekat je zasnovan na integrisanom pristupu usmjerenom na stvaranje prilika za ekonomski rast u ciljanim zajednicama kroz intervencije grupisane u tri međusobno povezane oblasti – obrazovanje, poduzetništvo i inovacije.

Intervencijom u obrazovanju, projekat osnažuje STEM obrazovanje u osnovnim i srednjim školama u partnerskim jedinicama lokalne samouprave, gdje se očekuje da će takvi programi razviti interesovanje učenica i učenika za tehničko usmjerenje i usavršavanje.

Intervencija takođe uključuje podršku institucionalnim partnerima u pružanju boljeg pristupa digitalnom obrazovanju. UNDP će, u saradnji sa lokalnim institucijama, procijeniti postojeće kapacitete digitalnog obrazovanja na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja u oba entiteta. Projekat EGG2 će osmisliti prijedloge procjene potrebnih nastavnih pomagala, nastavnih planova i programa i ljudskih resursa namijenjenih podučavanju digitalnih vještina u osnovnim školama.

Projekat će uspostaviti STEM kabinete širom zemlje koji će ohrabriti nove generacije na inovacije i učenje fokusirano na donošenje praktičnih rješenja. Jedan od ciljeva je i razvoj nacionalne STEM zajednice praktičara, koja će omogućiti samoodrživost budućeg uključivanja STEM nastave u škole širom BiH. Na višim razinama obrazovanja, Projekat će pomoći dizajn, razvoj i prilagođavanje univerzitetskog IT diplomskog programa. Također, biće kreiran IT kurikulum na nivou srednjoškolskog obrazovanja.

Poduzetnički stub je druga grana EGG2 aktivnosti. Projekat će se povezati sa poduzetnicima, podsticati veću saradnju institucija i privatnog sektora, podsticati konkretnije zajedničke aktivnosti i uključivanje lokalne privrede u način na koji zajednica planira napore u obrazovanju. Projekat će nastaviti sa implementacijom nastavnih planova i programa za poduzetništvo u odabranim srednjim školama, koji je razvijen kroz EGG1 intervenciju.

Konačno, treći stub je Inovacija, gdje EGG2 nastoji uspostaviti platformu kroz koju bi se mogli rješavati ključni problemi i izazovi razvoja različitih sektora, te stvoriti mogućnosti za podršku inovativnim rješenjima.

Ciljne grupe i korisnici

EGG2 se bavi aktuelnim potrebama za radnom snagom u industriji, imajući u vidu preovladavanje negativnih migracijskih tokova i neposredne korporativne potrebe. Projekat će podržati ekonomsko upravljanje i rast kroz omogućavanje ulaganja u obrazovanje, poduzetništvo i inovacije. Direktni korisnici projekta EGG2 su:

 • Lokalne samouprave i kantoni koji će dobiti podršku kroz direktnu pomoć na jačanju svojih kapaciteta
 • Učenice i učenici koji će imati korist od razvoja vlastitih vještina 
 • Afirmisani i ambiciozni poduzetnici koji imaju koristi od podržanih projektnih aktivnosti i razvijenih programskih rješenja
 • Obrazovne institucije koje pilotiraju STEM obrazovanje u ciljanim oblastima
   

Očekivani rezultati

Očekuje se da će EGG2 generirati mjerljive i direktne rezultate u saradnji sa lokalnim partnerima, školama, akterima iz privatnog sektora, ali i pojedincima – studentima/cama i poduzetnicima/ama:

 • 1500 učenika i učenica osnovnih, srednjih škola i studenata će imati koristi od mogućnosti učenja koje se pružaju u okviru projektnih aktivnosti (najmanje 30% za žene);
 • 500 budućih poduzetnika i poduzetnica će dobiti direktnu pomoć u razvoju ili učenju (najmanje 40% žena);
 • Podržan dizajn i implementacija 15 istraživačkih i razvojnih projekata koji imaju za cilj razvoj proizvoda i rješenja spremnih za tržište. Projekat će također pratiti razvoj i usvajanje održivih i EU usklađenih politika u oblasti IT učenja, podrške poduzetništvu i inovacija. Kroz implementaciju, EGG2 će razviti nova ciljana 2 instrumenta politike i 2 programa formalnog učenja;
 • Operacionalizirano 10 novih STEM kabineta;
 • Razvijen program informatičkih studija koje nudi akreditovana visokoškolska ustanova, ali i uvođenje programe učenja o poduzetništvu u stručnim školama; 
 • Zagovaranje povećanja ulaganja u istraživanje i razvoj od strane uključenih organa vlasti i osigurati sufinansiranje razvojnih istraživačkih projekata.

Status:

U toku

Datum početka:

1.12.2021.

Predviđeni datum završetka:

30.11.2025.
 
Geografska pokrivenost:

Bosna i Hercegovina 

Donator:

Vlada Norveške