Inicijativa za razvoj infrastrukture u Bosni i Hercegovini

CIDI projekat

Inicijativa za razvoj infrastrukture u Bosni i Hercegovini (CIDI) je petogodišnji projekat (2018.-2023.) usmjeren ka poboljšanju kvaliteta života ljudi u Bosni i Hercegovini kroz ciljana ulaganja u infrastrukturu i unapređenje javnih usluga. Projekat realizuje Razvojni program Ujedinjenih Nacija (UNDP) u partnerstvu sa zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave, te predstavlja nastavak ranije implementiranih projekata u oblasti javne infrastrukture.

CIDI projekat, vrijedan 16 miliona američkih dolara, prvenstveno finansiraju kantonalne i lokalne vlasti u BiH, uz sufinansiranje UNDP-a.

O CIDI-ju

Fokus projekta je na unapređenju slabije razvijenih i nedovoljno finansiranih javnih usluga, kao i na uspostavljanju servisa koji su ranije bili nedostupni lokalnom stanovništvu. Loša ili nepostojeća javna infrastruktura, koja između ostalog podrazumijeva lokalne puteve, vodosnadbijevanje, odvodnju otpadnih voda, upravljanje otpadom, obrazovne i zdravstvene ustanove, značajno utiče na kvalitet života građana na mnogim nivoima.

Projekat će doprinijeti smanjenju ekonomskih i teritorijalnih nejednakosti među jedinicama lokalne samouprave kroz koordiniran pristup državnih i lokalnih aktera, sa fokusom na ranjive kategorije (povratnike, interno raseljena lica, pripadnike manjina, osobe sa poteškoćama u razvoju, socio-ekonomski ugrožene kategorije stanovništva, osobe treće životne dobi, djecu, itd.).

Ovaj cilj će biti ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

  1. Realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama, definisanih kroz razvojne strategije i akcione planove, s ciljem unapređenja osnovnih javnih usluga i
  2. Provođenje sveobuhvatne kontrole kvaliteta za sve novoizgrađene ili sanirane objekte.

Projekat je u skladu sa strateškim programskim prioritetima Okvira saradnje Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija za održivi razvoj (2021.-2025.) i Programa UNDP-a za Bosnu i Hercegovinu (2021.-2025.), rezultat 4: “Do 2025. godine ljudi će dati doprinos i ostvariti korist od odgovornijih i transparentnijih sistema upravljanja koji pružaju kvalitetne javne usluge i osiguravaju vladavinu prava”.

Područje djelovanja

  • Ubrzati strukturne transformacije
  • Ojačati otpornost na udare i krize

Očekivani rezultati

  • Približno 420.000 građana (od kojih oko 50% žena) u ciljanim područjima imat će korist od boljeg pristupa kvalitetnijim komunalnim javnim uslugama, uključujući vodosnadbijevanje, odvodnju otpadnih voda i upravljanje otpadom, te školama i vrtićima;
  • Približno 65.000 pripadnika marginaliziranih i ranjivih grupa u ciljanim područjima imat će korist od poboljšanog pristupa kvalitetnijim javnim uslugama;
  • Sanirano ili izgrađeno najmanje 25 objekata javne infrastrukture, u svrhu unapređenja kvaliteta javnih usluga;
  • Provedena sveobuhvatna kontrole kvaliteta za sve novoizgrađene ili sanirane objekte.

 


Status

Aktivan

Datum početka

April 2018

Datum završetka

Decembar 2023

Sektor

Dobra uprava, Integrisani lokalni razvoj 

Donator

Kantonalne i lokalne vlasti u BiH

Vrijednost projekta

16 miliona USD

Partneri

Kantonalne i lokalne vlasti u BiH