Energija i okoliš

Zaštita postignutog razvoja

Da bi se ostvarili Ciljevi održivog razvoja (SDG) i iskorijenilo siromaštvo i nejednakost, ključno je rješavanje prijetnji od klimatskih promjena i katastrofa. Izgradnjom otpornosti i osiguravanjem da je razvoj baziran na informisanosti o riziku, zemlje i zajednice mogu se zaštititi od gubitaka i istodobno potaknuti ekonomski rast, kreirati radna mjesta, ojačati pristup zdravlju i obrazovanje, te osigurati da nitko nije izostavljen.

Nulta stopa emisija ugljika. Informisanost o rizicima. Održivi razvoj.

Podrška UNDP-a zemljama u oblasti klimatskih promjena i otpornosti na katastrofe je u skladu sa tri važna globalna sporazuma: Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa i Programom održivog razvoja do 2030 godine. UNDP sarađuje sa zemljama kako bi im pomogao u smanjenju stakleničkih plinova i postizanju dugoročnog cilja - razvoja baziranog na nultoj stopi emisija ugljika. Istovremeno radimo zajedno s partnerima na prilagodbi utjecajima klimatskih promjena, poboljšanju pristupa čistoj energiji, smanjenju rizika od katastrofa te, u skladu sa potrebama, podršci pri oporavku od katastrofa. Sveukupno, ovi napori se kreću u pravcu održivog razvoja koji je baziran na informisanosti o rizicima, nultoj stopi emisija ugljika i održivom razvoju.

UNDP KLIMATSKO OBEĆANJE

U septembru 2019. godine u okviru UN Samita o klimatskim promjenama UNDP je pokrenuo kampanju Klimatsko obećanje. U okviru ove kampanje pruža se podrška više od 100 zemalja kako bi revidirale svoje Nacionalno utvrđene doprinose (NDC) u okviru Pariškog sporazuma. U saradnji sa mnogobrojnim partnerima, ovo je najveća podrška na globalnom nivou kako bi se dao doprinos da se ubrza provedba klimatskih obećanja.

Iako klimatske promjene predstavljaju rizik za sve i prijete da naruše do sada ostvarni održivi razvoj,  najsiromašnije, marginalizovane i najugroženije grupe stanovnika su izložene nerazmjernom pritisku. UNDP se zalaže za inkluzivan pristup koji podržava odgovornost cijelokupnog društva, osigurava jednakost, jača socijalnu i ekološku održivost.

UNDP koristi svoj opsežni portfelj projekata koji se bave pitanjima klimatskih promjena i kroz svoju mrežu ureda i globalnu podršku pri provedbi tehničke pomoći zemljama, osigurava da NDC budu u potpunosti usklađeni s prioritetima održivog razvoja.

U okviru pet linija usluga, definisanih u okviru UNDP Klimatskog obećanja, odgovara se na ključne potrebe zemalja u razvoju. Ujedno usluge mogu biti prilagođene i proširene kako bi se ostvario maksimalan uticaj i odgovorilo na specifične potrebe zemlja.

U KONTEKSTU COVID-19

Globalna kriza uzrokovana COVID-19 uticala je na sve aspekte života. Zemlje su suočene s trenutnim i neodložnim odlukama koje se moraju donijeti i preduzimaju su akcije dosad neviđenih razmjera kako bi zaštitili životi i izbjegle katastrofalne socijalne, ekonomske i političke posljedice.

Kao dio organizacijskog pristupa UNDP-a na COVID 19, Klimatsko obećanje radi na jačanju sposobnosti zemalja da se pripreme, odgovore i oporave. Kroz pet linija usluga u okviru Klimatskog obećanja, UNDP pomaže zemljama da odmah usvoje i prilagode NDC dizajn i implementaciju aktivnosti na sveobuhvatan i integrisan način.

Dodatno, UNDP podržava vlade zemalja u povezivanju NDC-a i Pariškog sporazuma sa dugoročnim naporima oporavka. Integrisanje klimatskih akcija, načela pravedne tranzicije i zelene ekonomije u planiranje, prevenciju, planove reagovanja i stimulativne pakete, kao i razvoj politika i investcije, kako bi se postavili temelji za otporno društvo s niskim emisijama ugljika. Na ovaj način, mi možemo pomoći da se ugrožene zajednice zaštite od trenutne krize, a u isto vrijeme da kreiramo otporniju i održiviju budućnost.

NAŠ NAPREDAK

Od aprila 2020. godine, UNDP u okviru kampanje Klimatskog obećanja primio je formalne zahtjeve od 110 vlada za podršku pri revidiranju NDC-a.  

$2.1 billion

INVESTED IN DISASTER RISK REDUCTION AND RECOVERY

Since 2005, UNDP has invested nearly US$2.1 billion to support better early warning systems, faster response times, enhanced policies and procedures, and long-term, resilient recovery.

Programms and Projects