SPA bnr

Održivost zaštićenih područja

SPA projekat

 

Bosna i Hercegovina je dom brojnih endemskih, reliktnih vrsta i staništa, te je među prvih pet zemalja u Evropi po svojoj bogatoj biološkoj raznolikosti.

Međutim, biodiverzitet u BiH je suočen sa brojnim prijetnjama zbog utjecaja klimatskih promjena. Uprkos tome, zakonodavni i planski dokumenti u oblasti zaštite prirode u BiH ne prepoznaju na adekvatan način mjere koje su neophodne za prilagođavanje i jačanje otpornosti na efekte klimatskih promjena.

Osim toga, postojeći finansijski mehanizmi ne obezbjeđuju dovoljno sredstava upraviteljima zaštićenih područja za obavljanje osnovnih djelatnosti i većina njih nije samoodrživa.

Cilj SPA projekta

Postići praktično poboljšanje u upravljanju zaštićenim područjima u BiH, osigurati bolji status biodiverziteta kroz jačanje otpornosti na uticaj klimatskih promjena i postizanje finansijske održivosti zaštićenih područja.

 

Komponente projekta

✔ Jačanje otpornosti zaštićenih područja na prijetnje od klimatskih promjena
✔ Poboljšanje finansijske održivosti odabranih zaštićenih područja kroz održivi razvoj turizma
✔ Upravljanje znanjem
✔ Praćenje i evaluacija
✔ Upravljanje projektom 

Očekivani rezultati

  • Pripremljeni/ažurirani planovi upravljanja zaštićenim područjima koji uključuju mjere prilagođavanja na klimatske promjene za 10 pilot zaštićenih područja.

  • Razvijen i realiziran portfolio rješenja za prilagođavanje i jačanje otpornosti na klimatske promjene odabranih vrsta i ekosistema.

  • Izvršena obnova i sanacija zaštićenih močvarnih staništa.

  • Razvijeni održivi turistički proizvodi za odabrana zaštićena područja.

  • Razvijen i pilotiran koncesioni model za eko-turizam.

  • Osigurano kontinuirano učešće upravljača zaštićenih područja u programima javnih grantova.

  • Poboljšana promocija prirodnih vrijednosti, proizvoda i usluga u odabranim zaštićenim područjima.

  • Komunikacija, promocija i izgradnja marketinških kapaciteta.

 

 

Trajanje projekta:

2022 - 2027

Donator:

Globalni fond za životnu sredinu (GEF)

Vrijednost projekta: 

USD 2.79 million 

Ključni partneri:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Impact

START DATE

July 2022

END DATE

June 2027

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

Global Environment Fund Trustee

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$1,432,458

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$63,793

2023$536,370

2024$178,895

Full Project information