Preliminarna rang lista malih i srednjih preduzeća koja su zadovoljila uslove javnog poziva za finansijsku podršku

GED projekat

16 April 2024

Projekt Zeleni ekonomski razvoj (GED), koji finansira Vlada Švedske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, objavljuje preliminarne rezultate Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH, u svrhu provođenja mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Nakon evaluacije zaprimljenih prijava, slijedi preliminarna rang lista od 21-og odabranog MSP-a koja su zadovoljila uslove za finansijsku podršku kroz projekt GED:

1.    Adriatic Metals BH d.o.o. Vareš
2.   Colorit d.o.o. Banja Luka
3.   Ćosićpromex d.o.o. Žepče
4.   DG Milinković d.o.o. Banja Luka
5.   Dženex d.o.o. Tuzla
6.   Exin d.o.o. Banja Luka
7.   G&S Traders d.o.o. Bijeljina
8.   IHM d.o.o. Gornji Brodac
9.   Jelen d.o.o. Brčko
10.  JTB Group d.o.o. Bihać
11.   Kozara Drvo d.o.o. Kozarska Dubica
12.  Krivaja d.o.o. Zavidovići
13.  Laks d.o.o. Mostar
14.  Mega Drvo d.o.o. Bijeljina
15.  Primaprom d.o.o. Banja Luka
16.  Shot d.o.o. Zenica
17.   Sirovina-Eko d.o.o. Maglaj
18.  Tisakomerc d.o.o. Žepče
19.  StarNet d.o.o. Bugojno
20. Valter-Elektro d.o.o. Sarajevo
21.  Zaharex d.o.o. Špionica

Podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima javnog poziva putem e-mail adrese navedene u prijavi. Nakon obavijesti o preliminarnim rezultatima javnog poziva, predstavnici UNDP-a će vršiti verifikaciju prijava koji su uvršteni na rang listu za finansiranje putem terenskih obilazaka. Cilj verifikacije  je provjeriti da li su informacije naznačene u dostavljenoj prijavi i pratećoj dokumentaciji u skladu sa stvarnim stanjem. Nakon završene verifikacije, UNDP će objaviti finalnu rang listu.

U sklopu ove podrške, GED projekt će pomoći odabranim MSP da iskoriste potencijale energetske efikasnosti i tehnologije obnovljivih izvora energije, kao i u provedbi detaljnih energetskih pregleda i uvođenju sistema upravljanja energijom.

Za više informacija možete kontaktirati JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com najkasnije do utorka, 23.04.2024. do 12:00 sati.