Projekat LEAD pokrenut u Bosni i Hercegovini

Pokrenut od strane Multipartnerskog fonda za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) na Zapadnom Balkanu

26 March 2024

Multipartnerski fond za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) za zapadni Balkan te njegovi donatori i partneri ostaju posvećeni i angažovani u podršci implementaciji Mape puta za kontrolu SALW na Zapadnom Balkanu.

Upravni odbor Fonda proširio je obim podrške Fonda na region tako što je odobrio sredstva za osam novih projekata podrške Mapi puta u vrijednosti od 10,7 miliona dolara. Nove projekte odobrio je Upravni odbor u oktobru 2023. godine i biće implementirani u jurisdikcijama Zapadnog Balkana počevši od novembra 2023. u periodu od dvije godine.

"Razvoj agencija za provođenje zakona u kontroli malog i lakog naoružanja" - Projekt LEAD će biti implementiran od strane UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Unatoč nekim pozitivnim razvojima u posljednjim godinama, prijetnja koju predstavljaju SALW je i dalje realna i ne bi se smjela potcijeniti ili minimizirati. Projekt LEAD ima za cilj smanjiti takve prijetnje kroz niz aktivnosti, nadograđujući prethodne intervencije projekta. Projekt će se fokusirati na razvoj institucionalnih kapaciteta, jačanje strateškog pristupa, perspektivu rodnih aspekata relevantnih za SALW i povećanje angažmana zajednice i kapaciteta podizanja svijesti.

U svim prethodnim i trenutno implementiranim projektima vezanim za SALW, postoji sveobuhvatni napor da se modernizuje infrastruktura i resursi za suzbijanje nezakonite trgovine i zloupotrebe vatrenog oružja, municije i eksploziva, kako fizička tako i digitalna nadogradnja, analiza podataka i upravljanje, te poboljšanje operativne razmjene unutar jurisdikcije ili preko granica. Snažan fokus na lokalno vlasništvo i usklađivanje sa prazninama i prioritetima koje su identifikovale lokalne vlasti dokazano je kroz primijenjeni konsultativni proces, uključujući i doprinos predstavnika BiH SALW komisija iz svake jurisdikcije u donošenju odluka o projektima. Svi projekti se nadovezuju i konsoliduju napredak postignut u odnosu na prethodno odobrene projekte, te će povećati ili umnožavati postignute rezultate u pravcu sigurnijeg regiona.

Multipartnerski fond mape puta za kontrolu SALW-a za Zapadni Balkan osnovan je od strane UNDP-a, Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) te MPTF ureda s ciljem osiguranja pristupa koordinsanog od strane donatora i nadležnih u podršci implementaciji Mape puta. Rad Povjereničkog fonda je moguć zahvaljujući velikodušnim doprinosima Njemačke, Švedske, Holandije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške, kao i cjelokupnoj podršci Evropske unije. Upravni odbor Fonda je do 2023. godine odobrio 16 projekata u vrijednosti od 14,6 miliona dolara, koji podržavaju jurisdikcije Zapadnog Balkana za postizanje ciljeva Mape puta. Sa novoodobrenim projektima, portfolio se proširio na 24 projekta ukupne vrijednosti preko 27 miliona dolara.

Kroz podršku Mape puta, Povjerenički fond doprinosi postizanju 16. cilju održivih razvoja (SDG) za promociju pravednih, mirnih i inkluzivnih društava, jer su ilegalni tokovi oružja među faktorima koji dovode do nasilja, nesigurnosti i nepravde. Takođe doprinosi cilju broj 5 (SDG 5) za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojčica, posebno fokusirajući se na eliminaciju nasilja nad svim ženama i djevojčicama.

*pozivanje na Kosovo će biti shvaćeno u kontekstu rezolucije Vijeća sigurnosti 1244 (1999).