Ujedinjene nacije pokrenule Koaliciju za rod i klimu u Bosni i Hercegovini

3 October 2022

Danas je u Sarajevu zvanično predstavljena i pokrenuta Koalicija za rod i klimu u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj da se ubrza napredak u oblasti rodno pravedne klimatske akcije do 2026. godine.
 
Ova Koalicija je jedna od šest akcionih koalicija u okviru globalne inicijative UN Women „Generacija za ravnopravnost“ (Generation Equality), čijim naporima se BiH pridružila u 2021. godini. Ovo je četvrta akciona koalicija koja se pokreće u BiH u okviru ove inicijativa, a koja će okupiti predstavnice i predstavnike vlasti, civilnog društva, omladinskih organizacija, međunarodnih organizacija, privatnog sektora, itd.
 
Žene su nesrazmjerno pogođene klimatskim promjenama, a imaju manje mogućnosti da se obrazuju o pitanjima životne sredine. Pored toga, često su izostavljene iz procesa donošenja odluka koje bi štitile njihove interese, jer rukovodeće položaje uglavnom zauzimaju muškarci. Osnaživanje žena da postanu liderke u oblasti ublažavanja posljedica klimatskih promjena je suštinski cilj ove koalicije. Žene bi trebale biti u mogućnosti zahtijevati klimatsku pravdu, ali to je moguće samo kada su opremljene alatima i znanjem da se svi smatraju odgovornim i da razbiju barijere koje ometaju pristup resursima.

Rizici klimatski promjena i životne sredine mnogo više pogađaju grupe stanovništva u nepovoljnom društvenom položaju i ugrožene grupe, što dodatno pogoršava postojoće nejednakosti. Žene su višestruko ranjive na učinke klimatskih promjena, jer je vjerovatnije da će biti ekonomski zavisne, manje je vjerovatno da će učestvovati u planiranju i odlučivanju, a uopšteno imaju i veću odgovornost i za brigu o djeci i drugim članovima porodice. Zbog toga smatramo važnim uspostavljanje ove Akcione koalicije u BiH, koja će doprinjeti da se principi ravnopravnosti polova, društvene jednakosti i pitanja siromaštva integrišu u sve faze upravljanja okolišem/životnom sredinom.
Samra Hadžiabdić-Filipović, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH

Prioriteti koalicije su prelazak na inkluzivnu i regenerativnu zelenu ekonomiju koja prepoznaje međusobnu povezanost klimatskih promjena i rodne ravnopravnosti. Ključno za postizanje ovoga je promoviranje pristupa žena finansijama za rodno pravedna klimatska rješenja, jačanje učešća žena u upravljanju okolišem i zelenoj ekonomiji, povećanje pristupa finansiranju rodno pravednih klimatskih rješenja, izgradnja kooperativnih modela zasnovanih na zajednici za izgradnju otpornosti i osiguranje odgovornosti za podatke jačanjem rodno-životne statistike.
 
Rodna ravnopravnost je važan akcelerator u realizaciji UN-ove Agende za održivi razvoj do 2030. 

BiH je potpisnica najvažnijih međunarodnih konvencija iz oblasti okoliša i klimatskih promjena. Akcija za ravnopravnost spolova ključna je za ove obaveze i trebala bi usmjeravati akcijske planove i službene izvještaje u cijeloj zemlji. Izrada Strategije zaštite okoliša i Akcijskog plana 2030+ u BiH prilika je za promicanje rodnih pitanja u svim područjima javnih politika zaštite okoliša. Ipak, kako bi ovi planovi imali stvarni učinak, moramo vidjeti dostupne i visokokvalitetne podatke o rodu i okolišu koji informiraju kreiranje tih politika. Nadam se da će današnje pokretanje Koalicije za rod i klimu ojačati saradnju među svim resornim institucijama i poboljšati sistemska rješenja u područjima klimatske pravde i srodnih rodnih perspektiva.
Dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH

Koalicija je pokrenuta u saradnji sa UNDP-om u BiH,  kojem su principi rodne ravnopravnosti u samom središtu mandata i jedna od šest okosnica postojećeg Strateškog plana. Pored toga, UNDP u BiH se uključio u globalnu inicijativu UNDP-a pod nazivom „Pečat rodne ravnopravnosti“ 2021. - 2023. kojom se stvaraju poticaji za snažno djelovanje u oblasti rodne ravnopravnosti te pomaže u poboljšanju organizacione efikasnosti radi postizanja rezultata i veće konzistentnosti učinka.

UNDP će raditi sa vladinim i nevladinim organizacijama na identifikaciji podataka koji nedostaju u vezi roda i okoliša, fokusirajući se na ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promjene, te na smanjenje rizika od katastrofa. Nadamo se da će ovi podaci dati informaciju za kreiranje politika u BiH, te doprinjeti pripremi nacionalnog izvještaja o Agendi 2024. kao i izvještavanju o različitim mehanizmima za ljudska prava.
Stephen Kinloch Pichat, v.d. rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH

David Saunders, predstavnik UN Women u BiH, je bio uvodničar panel diskusije na temu rod i okoliš, na kojem su govorile Gorana Knežević i Aida Eskić-Pihljak iz Agencije za statistiku BiH, Selma Hadžihalilović iz Fondacije CURE kao i Lejla Kusturica iz Fondacije ACT. 

Aktivnosti usmjerene ka ublažavanju klimatskih promjena su važan katalizator rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Žene moraju biti u potpunosti uključene u planiranje, dizajniranje i implementaciju politika i programa vezanih za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, kao i u aktivnosti usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena. Samo inkluzivan pristup na nivou zajednice može omogućiti da istinski smanjimo rizike, obezbijedimo efikasnija rješenja, kao i jednako učešće žena i muškaraca. Ove aktivnosti su ključne za izgradnju sveobuhvatnih, otpornih sistema koji osiguravaju održivi razvoj.
David Saunders, predstavnik UN Women u BiH