Thúc đẩy các giải pháp hiệu quả giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa ngành nông nghiệp một cách hệ thống và toàn diện

31 May, 2023
Photo: @Lekima Hung

Hà Nội, ngày 31/5/2023 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UNDP Việt Nam, Chương trình đối tác hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP) và Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam - chủ trì thảo luận nhằm thúc đẩy các giải pháp hiệu quả trong giảm thiểu chất thải nhựa ngành nông nghiệp, tập trung vào mô hình thí điểm đã và đang triển khai thực tiễn, giải quyết được vấn đề của địa phương trong cả 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Đây là một trong hoạt động của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng  kỷ niệm 45 năm ngày Môi trường thế giới năm 2023 với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”.

Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn là một trong những ngành kinh tế quan trọng của quốc gia. Theo Báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp Việt Nam năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 53,22 tỷ USD với sự gia tăng đáng kể trong các lĩnh vực từ nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp góp phần thiết yếu trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định đời sống và an sinh xã hội. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tạo áp lực lớn cho môi trường, trong đó có vấn đề chất thải nhựa trong ngành. Tổng lượng chất thải rắn (bao gồm chất thải nhựa) phát sinh từ trồng trọt khoảng 661,5 nghìn tấn /năm (gồm 550 nghìn tấn ni lông, 77,49 nghìn tấn vỏ bao bì phân bón và 33,98 nghìn tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật); từ chăn nuôi là 67.93 triệu tấn (gồm 77 nghìn tấn chất thải nhựa vỏ bao bì thức ăn); từ thủy sản là 880 nghìn tấn bùn thải và 273 nghìn tấn chất thải từ bao bì thức ăn, vỏ thuốc thú y và các loại chất rắn khác (Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021).

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nêu rõ “Hội thảo là cơ hội để các cơ quan quản lý trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy các giải pháp hành động giảm thiểu chất thải nhựa ngành nông nghiệp một cách có hệ thống, đồng thời, huy động nguồn lực của tất cả các bên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất, hướng tới phát triển nền Sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm, hiện đại, hiệu quả và bền vững; nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu ”.

Hội thảo cũng giới thiệu một số các giải pháp thiết thực và hiệu quả đã và đang triển khai tại nhiều địa phương, giúp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế chất thải trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, như: Mô hình thu gom rác thải nhựa trên tàu cá, kết nối với Cơ sở thu hồi vật liệu tại Quy Nhơn (Bình Định), thuộc Pha 2 Dự án “Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa tại 05 thành phố” tài trợ bởi UNDP Việt Nam và Đại sứ quán Nauy tại Việt Nam, có thể giúp tận dụng lực lượng ngư dân thành thành viên trong tổ thu góm rác trên biển, giảm thiểu lượng chất thải nhựa trôi nổi, đem lại thu nhập cũng như gia tăng giá trị kinh tế cho nguồn chất thải có thể tái chế. Hay mô hình chuyển đổi phao xốp trong nuôi trồng thủy sản sang vật liệu nổi theo quy chuẩn QCĐP 08:2020/QN đang triển khai tại Quảng Ninh sẽ giúp thay thế dần vật liệu nhựa dùng một lần, khó thu gom và tái sử dụng bằng vật liệu đã tái chế, thân thiện với môi trường....

Để thực hiện thành công kế hoạch quốc gia về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp và thủy sản, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, Bà Ramla Khalidi khuyến nghị rằng chúng ta nên “Một, đẩy nhanh các giải pháp hiệu quả hướng tới kế hoạch quốc gia. Hai, xây dựng dữ liệu cơ sở về ô nhiễm nhựa và chất thải nhựa, cũng như hệ thống giám sát khả thi từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh để đánh giá quá trình giảm thiểu chất thải nhựa trong lĩnh vực nông nghiệp. Ba, thúc đẩy những mô hình thu gom và tái chế hiệu quả, sử dụng vật liệu đóng gói thay thế cho nhựa dùng một lần trên đồng ruộng. Và cuối cùng, tập huấn người dân và các bên liên quan trong nông nghiệp về tác động đến môi trường của nhựa, cũng như sự sẵn có của các giải pháp thay thế”.  

Hội thảo có sự tham gia của các Lãnh đạo, cán bộ đại diện ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ cấp trung ương đến địa phương tại 63 tỉnh thành, cùng khách mời từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội, và các tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan.

----

Thông tin dành cho biên tập viên:

UNDP hỗ trợ giảm ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam
UNDP là một trong những tổ chức tích cực nhất trong các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm nhựa trên biển ở Việt Nam. Vào năm 2020, UNDP đã khởi động Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa (EPPIC), tìm kiếm, ươm tạo và tài trợ cho các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề ô nhiễm nhựa ở các thành phố ven biển ở ASEAN. Kể từ năm 2020, UNDP đã triển khai dự án “Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa tại 5 thành phố” tại các tỉnh và thành phố ven biển của Việt Nam. Từ năm 2021, UNDP thực hiện Giai đoạn 2 của dự án này, với tên gọi "Mở rộng quy mô các mô hình quản lý chất thải tổng hợp và toàn diện thông qua trao quyền cho khu vực phi chính thức và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn".

Chương trình đối tác hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP)
Chương trình đối tác hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP), với Ban thư ký được điều phối bởi UNDP Việt Nam, là nền tảng đối tác đa phương, đa chủ thể được chính phủ thiết lập, cho phép thực hiện hợp tác giữa chính phủ và các đối tác quan trọng để chuyển những cam kết về rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa thành hành động. NPAP định hướng tích cực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khơi dòng tài chính, hỗ trợ chính sách và phát triển toàn diện nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu quốc gia giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa, định hình nền kinh tế tuần hoàn bền vững hơn

Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam (CE Hub)
Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam (CE Hub) được thiết kế theo hình thức đối tác công tư nhằm mục đích tăng cường đối thoại giữa tất cả các bên tham gia, tạo tri thức thông qua lựa chọn và phổ biến các nghiên cứu dựa trên thực tiễn với các mô hình tốt nhất. Mạng lưới cũng huy động những nỗ lực tập thể hướng tới quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam được đưa vào Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường (Điều 139).

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ: 
UNDP Việt Nam
Ms. Phan Hương Giang
Phụ trách báo chí và truyền thông, Biến đổi khí hậu và Môi trường
Email: phan.huong.giang@undp.org
Website: https://www.undp.org/vietnam
Di động: 0948466688

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ms. Nguyễn Thị Hồng Thanh
Chuyên viên chính
Email: thanhnth.khcn@mard.gov.vn
Website: https://www.mard.gov.vn
Di động: +84 983228889