SIB Connect 2023: Kinh doanh thành công, nâng tầm tác động - Lần đầu tiên công bố Sách trắng về các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội Việt Nam 2023

12 December, 2023
UNDP in Viet Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023 – Các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội (SIB), cơ quan chính phủ, nhà đầu tư, và các tổ chức trung gian đã góp mặt tại sự kiện SIB Connect 2023 - Ngày hội hàng năm của Hệ sinh thái SIB, để chia sẻ những sáng kiến, bài học kinh nghiệm, thảo luận về thách thức và cơ hội phát triển của hệ sinh thái. Đây cũng là dịp để các SIB giới thiệu những sản phẩm chất lượng nhất, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Đặc biệt, tại sự kiện, Sách Trắng về các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội Việt Nam 2023 lần đầu tiên được ra mắt, tạo điều kiện cho SIB được nhận dạng một cách rõ ràng, từ đó nâng cao khả năng được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ từ chính phủ và các bên liên quan khác.

Sách Trắng các Tổ chức Kinh doanh tạo tác động xã hội được xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19" (ISEE-COVID), do Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Các Vấn Đề Toàn Cầu Canada (GAC).

Tại Việt Nam, trong một hệ sinh thái hỗ trợ các SIB đang phát triển nhanh chóng và sôi động, ước tính có khoảng 27.000 SIB. Tuy nhiên, các SIB tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp do người yếu thế làm chủ hoặc làm việc với người yếu thế (phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, nhóm đa dạng giới…), và các doanh nghiệp với các ý tưởng giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực thực hiện cả hai mục tiêu tạo ra lợi nhuận đồng thời với tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường.

Trong và sau đại dịch COVID-19, các SIB tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là năng lực quản lý hạn chế, thiếu khung đo lường tác động xã hội và khả năng tiếp cận nguồn tài chính không đầy đủ. Hệ sinh thái các tổ chức hỗ trợ SIB cũng còn thiếu cả về số lượng, chất lượng và sự kết nối. Các chính sách hỗ trợ SIB nằm ở các quy định khác nhau khiến SIB khó tiếp cận.

Với cách tiếp cận hệ sinh thái để giải quyết các vấn đề liên kết và mang tính hệ thống, dự án ISEE-COVID đã tích cực hỗ trợ nâng cao năng lực của SIB, tăng cường năng lực và sự phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB, đồng thời  tăng cường năng lực hoạch định và xây dựng chính sách của Chính phủ để tạo điều kiện cho SIB. Dự án cũng áp dụng phương pháp thí điểm chính sách hỗ trợ SIB tại cấp tỉnh và đưa ra Khuôn khổ quản lý và đánh giá tác động dành cho SIB. Các hoạt động của dự án đã và đang góp phần tạo ra một hệ sinh thái SIB năng động, với sự tham gia của chính phủ, nhà đầu tư, các tổ chức trung gian và các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội.

Tại Hội nghị, Bà Bùi Thu Thuỷ, Phó Cục trưởng Phụ trách, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Các tổ chức tạo tác động xã hội tại Việt Nam tuy còn khiêm tốn về số lượng, quy mô còn nhỏ nhưng đã được ghi nhận đóng góp vai trò tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy áp dụng các nguyên tắc, mô hình kinh doanh bền vững đối với các doanh nghiệp trong nước nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận các thị trường nước ngoài, tiếp cận được các nguồn vốn xanh”.

Phát biểu tại sự kiện, Trưởng Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, Ramla Khalidi, ca ngợi những thành tựu các bên liên quan đạt được trong hệ sinh thái Doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Bà nêu bật ba cột mốc quan trọng trong sự phát triển hệ sinh thái:
(i) Giới thiệu Khung quản lý và đánh giá tác động đầu tiên của Việt Nam dành cho SIBs, phù hợp với các Tiêu chí phát triển bền vững toàn cầu của UNDP;
(ii) Tham gia Diễn đàn trao đổi tác động Việt Nam – Canada, tập trung vào mảng kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ tạo tác động và đầu tư qua lăng kính giới giới; Và
(iii) Ra mắt Sách trắng đầu tiên về các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội.

Bà Khalidi cho biết: “Sách Trắng tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội được nhận dạng chính thức, giúp họ tiếp cận với các chương trình hỗ trợ của chính phủ và các chương trình khác. Cùng với báo cáo về hệ sinh thái hỗ trợ SIB, Sách Trắng cung cấp thông tin và hiểu biết toàn diện về bối cảnh hệ sinh thái.”

Ông Brian Allemenkinders, Tham tán phát triển, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết: “Một trong những mục tiêu của chương trình hợp tác phát triển của Canada là nhằm thúc đẩy các nguồn vốn tư nhân để hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững và bao trùm. Các Tổ chức Kinh doanh Tạo tác động Xã hội đã và đang đóng góp cho các thành tựu của Việt Nam hướng tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Việc ra mắt Sách Trắng các Tổ chức Kinh doanh Tạo tác động Xã hội Việt Nam chứng tỏ sự cấp tiến của Việt nam, không chỉ là là sự ghi nhận  các hoạt động giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường từ các tổ chức này này mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan ban ngành chính phủ có các quyết sách phù hợp thúc đẩy phát triển nhóm tổ chức kinh doanh này, cũng như mở ra các cơ hội kết nối và đầu tư với các thành tố khác trong hệ sinh thái. Các thảo luận mở cũng như các kết nối được tạo ra trong sự kiện này mở ra hướng đi rõ ràng hơn cho các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội phát triển với quy mô lớn hơn, kết nối sâu rộng vào các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế”

Sách trắng về các tổ chức kinh doanh tạo tác động xã hội Việt Nam năm 2023 được biên soạn nhằm phản ánh quá trình phát triển và ghi nhận những đóng góp quan trọng, đồng thời cung cấp bức tranh tổng thể về SIB tại Việt Nam phục vụ hoạt động thống kê, nghiên cứu, góp ý và xây dựng chính sách của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

Song song với sự kiện ra mắt Sách trắng, các hoạt động đối thoại chuyên sâu, kết nối kinh doanh, kết nối cố vấn/ chuyên gia hỗ trợ và triển lãm các sản phẩm chất lượng cao của SIB cũng được tổ chức trong khuôn khổ SIB Connect 2023.

Các SIB đang tạo ra một làn sóng làm thay đổi nhiều khía cạnh cuộc sống và triết lý kinh doanh của các tổ chức kinh doanh truyền thống. Song song với lợi ích kinh tế, ngày càng có nhiều tổ chức kinh doanh mong muốn mang lại tác động tích cực cho xã hội và môi trường. Dự án ISEE-COVID tiếp tục là một phần của làn sóng kinh doanh tạo tác động xã hội, đem lại sự thay đổi tích cực để SIB không chỉ phục hồi sau COVID-19 mà còn phát triển vươn xa trong tương lai.

---
Về Dự án ISEE-COVID
Dự án “Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19" (ISEE-COVID), được tài trợ bởi Bộ các Vấn đề toàn cầu Canada (GAC), và được đồng thực hiện bởi UNDP và Cục phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự án nhằm tăng cường khả năng phục hồi của các doanh nghiệp có tác động xã hội (SIB) tại Việt Nam và góp phần giảm tác động của COVID-19 đối với các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Dự án ISEE COVID có mục tiêu tổng thể: (i) nâng cao năng lực của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB), qua đó hỗ trợ các nhóm yếu thế bao gồm phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số,...; (ii) Nâng cao năng lực và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB; (iii) Tăng cường năng lực xây dựng và triển khai chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho các SIB phát triển, góp phần đóng góp vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

---
Liên hệ báo chí:
Bà Nguyễn Thu Thảo, Phụ trách Truyền thông Dự án ISEE-COVID, Email: nguyen.thu.thao@undp.org  
Bà Nguyễn Hoài Thanh, Cán bộ đầu mối Dự án ISEE-COVID, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Email: nguyenhoaithanh9831@gmail.com 

Mọi thông tin về chương trình vui lòng liên hệ:
Email: iseecovid.vn@undp.org / iseecovid.aed@gmail.com  
Website: https://iseecovid.vn/