Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông và quy định chống phá rừng của châu Âu: cơ hội và thách thức

16 August, 2023
Photo: Shutterstock

Tỉnh Đắk Nông, ngày 16 tháng 8 năm 2023 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Dự án “Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận “địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đăk Nông, Việt Nam” (gọi tắt là dự án iLandscape) tổ chức hội thảo “Thách thức và cơ hội cho ngành nông nghiệp ở Đắk Nông trong bối cảnh thực thi Quy định chống phá rừng của châu Âu (EUDR)”.

Tập trung vào ngành cà phê – ngành hàng quan trọng của tỉnh Đắk Nông, hội thảo này đóng vai trò là diễn đàn để chia sẻ những tác động trên diện rộng của Quy định chống phá rừng của châu Âu (EUDR) đối với ngành nông nghiệp của tỉnh đồng thời thảo luận các giải pháp giúp cho sản xuất cà phê của Đắk Nông phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của Quy định chống phá rừng của châu Âu.

Chương trình của hội thảo được tổ chức xoay quanh sáu chủ đề chính: Quy định Chống phá rừng châu Âu (EUDR), Tác động tiềm năng của dự luật EUDR đối với ngành nông nghiệp của Đắk Nông, giải pháp thực hiện, cơ chế hợp tác, chiến lược truyền thông và vai trò và sự tham gia của các bên liên quan khi tham gia thực hiện Quy định Chống phá rừng châu Âu (EUDR).

Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh cà phê, các hộ sản xuất, đại biểu Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, và Sáng kiến Thương mại Bền vững (IDH).

Với hơn 40 dân tộc khác nhau, Đắk Nông có dân số khoảng 700.000 người. Tỉnh có 49% diện tích đất nông nghiệp và 45% đất lâm nghiệp. Đắk Nông được biết đến với các mặt hàng quan trọng như cà phê, hạt tiêu, cao su và hạt điều, trong đó cà phê chiếm gần 19% sản lượng cà phê của cả nước.

EUDR ảnh hưởng trực tiếp với các ngành xuất khẩu chính của Việt Nam, trong đó có cà phê, cao su, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Đối với cà phê, EUDR mang lại cả cơ hội và khó khăn. Phương thức trồng cà phê lâu đời của tỉnh tạo cơ sở vững chắc để chấp nhận tăng trưởng bền vững. Diện tích rừng và sản xuất nông nghiệp được quản lý phù hợp với các nguyên tắc của EUDR, điều này cho thấy tỉnh quyết tâm theo hướng bền vững. Việc triển khai dự án chuyển đổi canh tác kỹ thuật số là một bước đi đúng hướng nhằm đáp ứng nhu cầu của EUDR trong ngành cà phê.

Các thách thức, khó khăn đối với ngành hàng này cũng được thảo luận tại hội thảo. Việc thực hiện nghiêm ngặt các quy định về nông nghiệp quy mô nhỏ trên khắp vùng trồng cà phê rộng lớn và sự thích ứng của nó với các yêu cầu của EUDR là vô cùng quan trọng. Khả năng truy xuất nguồn gốc và điều hướng các tiêu chuẩn của EUDR trong một khoảng thời gian ngắn và với nguồn lực hạn chế bị cản trở do thiếu dữ liệu.

Dự án iLandscape đang hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng trong việc áp dụng cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng. Dự án cũng sẽ hỗ trợ Bộ và hai tỉnh thực hiện quy định mới này của Liên minh Châu Âu. Dự án ilandscape được tài trợ bởi Phái đoàn Liên minh Châu Âu và được thực hiện bởi UNDP. Dự án nhằm tăng cường tính bền vững về môi trường, an sinh xã hội, khả năng chống chịu và thích ứng của hệ thống sản xuất nông nghiệp và các chuỗi cung ứng của vùng Tây Nguyên, Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:
Phan Hương Giang,
Phụ trách báo chí và truyền thông, Biến đổi khí hậu và Môi trường,
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
Email: phan.huong.giang@undp.org
Mob: 0948466688

Bùi Hòa Bình,
Quản lý dự án
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
Email: bui.hoa.binh@undp.org