Consultation on Circular Economy Policies and the Viet Nam Circular Economy Hub – ways towards a low-carbon and circular Viet Nam

6 October, 2021


Hà Nội, 6 tháng 10 năm 2021
– Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn Chính sách về kinh tế tuần hoàn và Mạng lưới kinh kế tuần hoàn Việt Nam. Hội thảo nhằm thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Nghị định thực hiện Điều 142 của Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2020 về Kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, hội thảo tập hợp các bên liên quan chính để thảo luận về việc xây dựng "Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam".

Hơn 200 đại diện từ các bộ, ngành của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, các hiệp hội, cơ quan nghiên cứu, sinh viên, tổ chức dân sự xã hội và các tổ chức phi chính phủ tham dự hội thảo trực tuyến này.

Nền kinh tế tuyến tính dựa trên các nguyên tắc “khai thác, sử dụng và thải bỏ” và mô hình kinh tế này ngày càng cho thấy rõ mối đe dọa đối với sức khỏe con người, môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

Nền kinh tế tuần hoàn giúp giảm thiểu việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, hạn chế chất thải ra môi trường, và thúc đẩy phát triển kinh tế. So với nền kinh tế truyền thống, kinh tế tuần hoàn mang lại lợi ích cho các quốc gia, cộng đồng và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, Ông Terence D. Jones, Quyền Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh rằng “Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn phải bao trùm, công bằng và đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, thông qua đầu tư vào các chương trình giáo dục hướng tới cộng đồng, người dân và lực lượng lao động, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng để tiếp cận các thị trường quốc tế, và huy động tài chính để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.”

Ông cũng cho rằng Việt Nam có cơ hội để thúc đẩy một nền kinh tế bền vững, giúp các doanh nghiệp đi tắt đón đầu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Tại hội thảo, UNDP và Bộ TN&MT đã công bố "Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam". Mạng lưới này nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực của tất cả các bên liên quan, bao gồm các cơ quan công quyền, doanh nghiệp, xã hội dân sự, học viện, trong việc áp dụng một cách có hệ thống các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn, tạo ra sức mạnh tổng hợp và tích hợp các nguồn lực tài chính và kỹ thuật để hỗ trợ quá trình chuyển đổi theo hướng các-bon thấp và tuần hoàn tại Việt Nam. Mạng lưới sẽ bao gồm một cổng thông tin điện tử (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) cùng với các hoạt động về đào tạo, hội thảo, sự kiện để tăng cường đối thoại, xây dựng phương pháp và huy động các hành động tổng thể hướng tới quá trình chuyển đổi kinh tế tuần hoàn. Mạng lưới này nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Đại sứ quán Na Uy và hỗ trợ kỹ thuật từ Đại sứ quán Hà Lan.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Võ Tuấn Nhân nói “Mạng lưới này sẽ phát triển nhanh chóng, đóng góp vào việc hoàn thiện thể chế, chính sách về kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang kinh tế tuần hoàn một cách thực chất và hiệu quả trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội của Việt Nam.” Thứ trưởng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực, chủ động trao đổi và triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

“Kinh tế tuần hoàn là một phần quan trọng của Dự án UNDP mang tên “Nhân rộng Mô hình Xã hội hóa Quản lý Rác thải sinh hoạt và Rác thải nhựa tại Việt Nam” (gọi tắt là DWP5C) mà Na Uy hỗ trợ. Tôi tin rằng "Mạng lưới kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam" sẽ là một nền tảng tuyệt vời tập hợp các bên liên quan khác nhau, bao gồm cả khu vực tư nhân, để cùng làm việc và biến nhựa thành các cơ hội kinh doanh và cơ hội kinh tế tại Việt Nam. Điều này rất quan trọng đối với môi trường biển và nền kinh tế bền vững. Và đây cũng là một kinh nghiệm của Na Uy”, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam và Lào, bà Grete Løchen cho biết.

Ông Christoph Prommersbeger, Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, cho biết “Chúng tôi rất vui mừng được trở thành đối tác của Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam mà vừa được công bố hôm nay. Hà Lan cùng với các chuyên gia, công ty và các giải pháp công nghệ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam có tầm nhìn về nền kinh tế bền vững, có thể chứng minh cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Cuộc chiến chống ô nhiễm là một hành trình. Việc quản trị dựa trên thực tiễn sẽ mang lại lợi ích cho con người và hành tinh chúng ta."

Truy cập trang http://vietnamcirculareconomy.vn để biết thêm thông tin về Mạng lưới kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phan Hương Giang | Cán bộ báo chí và truyền thông, Biến đổi khí hậu và Môi trường, UNDP Việt Nam
Ph. 0948466688 | phan.huong.giang@undp.org

Hoàng Thành Vĩnh
| Cán bộ chương trình, UNDP Việt Nam
Email hoang.thanh.vinh@undp.org