Tỉnh Thừa Thiên Huế và UNDP tăng cường hợp tác vì sự phát triển bền vững

14 July, 2020

Thành phố Huế, 10 July 2020 - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ tỉnh thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững. Chủ tịch UBND Tỉnh Phan Ngọc Thọ và Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam bà Caitlin Wiesen ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UNDP tại thành phố Huế chiều nay. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phóng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chứng kiến lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ cho biết: “Với quan điểm phát triển nhanh dựa vào tri thức, phát triển bền vững dựa vào văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi đang đưa ra chiến lược cân bằng giữa phát triển và bảo tồn và phù hợp với chiến lược hợp tác với UNDP. Chúng tôi thực sự vui mừng được UNDP tiếp tục cùng với Tỉnh Thừa Thiên Huế hợp tác và triển khai các hoạt động trong ba lĩnh vực Ứng phó Biến đổi Khí hậu và Bảo tồn Đa dạng Sinh học; Đổi mới và phát triển đô thị carbon thấp thông minh; và Kinh tế Tuần hoàn’’.

 Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam bà Caitlin Wiesen đưa ra phương án có thể đạt được kết quả trên cả ba phương diện, bao gồm Khôi phục kinh tế xanh; Chuyển đổi theo hướng sản xuất bền vững và sản xuất sản phẩm xanh; và Bảo vệ môi trường để có thể giảm bớt nguy cơ dịch bệnh trong tương lai và những hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.

Bà Wiesen nói: “Trong khi Việt Nam bước sang giai đoạn phục hồi sau đại dịch, hơn bao giờ hết cần đảm bảo phát triển xanh và bao trùm, trên tinh thần đổi mới sáng tạo và số hóa. Bản ghi nhớ chúng ta ký kết hôm nay hy vọng sẽ giúp tỉnh Thừa Thiên Huế phục hồi kinh tế xanh với nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực hợp tác thứ nhất - Ứng phó Biến đổi Khí hậu và Bảo tồn Đa dạng Sinh học, UNDP sẽ tiếp tục xây dựng 180 nhà an toàn cho các hộ nghèo và dễ bị tổn thương. Trước đó, đã có 365 nhà an toàn được UNDP xây dựng và bàn giao cho người dân ở Thừa Thiên Huế.

UNDP sẽ hỗ trợ trồng và phục hồi 20 hectares rừng ngập mặn vào cuối mùa trồng rừng năm 2021, góp phần bảo vệ rừng ngập mặn và đa dạng sinh học. Các hoạt động này được thực hiện trên cơ sở Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hải mới được thành lập gần đây.

Lĩnh vực hợp tác thứ hai là Đổi mới và phát triển đô thị carbon thấp thông minh. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thành phố Huế, UNDP sẽ hỗ trợ thực hiện thí điểm dùng chung xe đạp/ xe máy điện, với số xe ban đầu là 200 chiếc và các hệ thống chia sẻ pin đặt tại 50 điểm đỗ xe và một trung tâm điều hành. UNDP và Bộ KH&ĐT cũng sẽ mở rộng thực hiện Chỉ số Khí hậu Doanh nghiệp ở thành phố Huế, và đồng thời thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng bản đồ hỗ trợ người khuyết tật (D-Map) ở đây.

Lĩnh vực thứ ba là kinh tế tuần hoàn. UNDP sẽ hỗ trợ Huế thực hiện thí điểm các mô hình quản lý rác thải nhựa dựa vào cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Nguyễn Việt Lan, Cán bộ truyền thông UNDP, email: nguyen.viet.lan@undp.org, điện thọai: 0914436769