Asosiy natijalar va olingan saboqlar bo'yicha yakuniy mavzuviy hisobot (2020-2022)

Asosiy natijalar va olingan saboqlar bo'yicha yakuniy mavzuviy hisobot (2020-2022)

12-September, 2022

BMTTD/FCDOning “Markaziy Osiyoda iqlim xavfsizligi bo‘yicha siyosiy harakatlar – II bosqich” loyihasi quyidagi fikrlarni taʼkidlagan nashrni chop etdi:

  • Loyiha doirasida mintaqaviy hamkorlik                         
  • Iqlim o'zgarishining ta'siri va iqlim xavfi bo'yicha tadqiqotlar va o’rganishlar     
  • Parij bitimi, MMBH, BMT IO’DK va TK26 natijalari doirasidagi milliy hamkorlik    
  • Iqlim bo'yicha ta'lim berish va yoshlarni jalb qilish                     
  • Xususiy tarmoq ishtiroki                                 
  • Aholi xabardorligini oshirish kampaniyasi va ommaviy axborot vositalari        
  • Gender namoyondaligi                                 
  • Loyihani amalga oshirishdan olingan saboqlar                     
  • Loyiha natijalarining barqarorligi va ularning ta'siri                         
  • Muvaffaqiyat misoli: Yoshlarni hayot davomida iqlim o'zgarishi bo'yicha harakatlarga jalb qilish