İlgi Alanımız

Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık

Özet

UNDP, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, ev sahibi topluluklar, ortaklar ve kurumların, yerinden edilmenin etkileriyle başa çıkma ve toparlanmayı destekleme çabalarını desteklemek amacıyla Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı’nı uyguluyor. Program, dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımını destekliyor ve insani yardımı tamamlıyor. Programın ana hedefi, Suriyelilerin kendine yeterliklerini artırmak, kamu hizmetlerine artan talebin karşılanabilmesi için yerel ve ulusal ortakların kurumsal kapasitelerini güçlendirmektir.

UNDP’nin yanıt ve dayanıklılık stratejisinin temel özelliği, hem ev sahibi topluluklar hem de Suriyelilere yeterli hizmet verilmesini sağlamak üzere mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmasıdır. Bu amaçla atılan kalkınma adımları, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadele eden bir perspektiften ekonomik ve sosyal güçlnemeye odaklanırken, sosyal uyum ve koruma yaklaşımını hayata geçirmek için atılıyor.

 

Daha Fazlası

Türkiye, sayıları 3,6 milyonu aşan kayıtlı Suriyeliler dahil olmak üzere, dünyada en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 90’ı, mülteci kamplarının dışında, ev sahibi toplulukların içinde yaşıyor.

Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı’nın hedefi mülteciler, ev sahibi topluluklar, belediyeler ve ilgili ulusal kurumların büyük çaplı Suriyeli akınının etkileriyle başa çıkabilme ve toparlanabilmeleri için dayanıklılıklarını artırmaktır.

UNDP Türkiye, UNCHR ve diğer ortaklarla işbirliği halinde, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır gibi Suriyeli mültecileri barındıran diğer ülkeler ile bölgesel düzeyde koordinasyon yürütüyor.

UNDP’nin yanıt ve dayanıklılık stratejisinin temel özelliği, hem ev sahibi topluluklar hem de Suriyelilere yeterli hizmet verilmesini sağlamak üzere mevcut ulusal ve yerel sistemlere yatırım yapmasıdır. Bu amaçla üç temel alana odaklanıyor: 

  • Geçim kaynakları, istihdam ve yerel ekonomik kalkınma,
  • Belediye hizmetlerini güçlendirme,
  • Sosyal uyum, güçlendirme ve koruma