Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Proje ne hakkında?

Kore Hükümeti finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte uygulanan Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi; güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe seçilen illerdeki bölge halkına ve Suriyeli topluluklara mesleki eğitim ve beceri sertifikası verilmesine odaklanmaktadır. 

 

Mevcut durum nedir?

Proje için tasarlanan faaliyetler iki ana çıktı altında gruplandırılmıştır. 

  1. En az 1.800 kişinin (seçilen illerdeki bölge halkı ve o bölgede yaşayan Suriyeli topluluk) yenilenebilir enerji sektöründe (özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi) mesleki eğitim ve beceri sertifikasyonu yoluyla istihdam edilebilirliğin artırılması. 
  2. Mevcut Eğitim/Mesleki Eğitim Merkezleri/Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için fizibilite raporu hazırlanması. 

Projenin en temel çıktısı olan eğitim programının içeriği öncelikle özel sektörle ve sektörel sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucu sektör ihtiyacı tespit edilerek hazırlanmıştır. Bu sayede sektördeki kalifiye mavi yaka işgücü istihdamına destek verilmesi amaçlanmıştır. Bu sektördeki vasıfsız iş gücüne özellikle Konya, Bursa, Kocaeli, Mersin, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yenilenebilir enerji kullanan enerji santrallerindeki ekipman ve sistemlerin imalatı, kurulumu ve bakımına odaklanmıştır. Proje, uygulamalı eğitimlerin desteklenmesi ve çevrimiçi harmanlanmış öğrenme modellerinin geliştirilmesi için mevcut eğitim merkezlerine ekipman sağlanmasını da gerektirmektedir. Proje illerinde her biri yaklaşık 2 milyon TL maliyetinde 11 Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvarlar için mekânsal yenileme ve onarım işleri yapılmış, iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları, güneş panelleri, aküler, küçük ölçekli rüzgâr türbinleri, mobilya, dizüstü bilgisayarlar, sarf malzemeleri, eğitim kitleri, donanım ekipmanları, 3D yazıcılar, CNC makineleri ve otomasyon sistemleri temin edilmiştir. Desteklenen mesleki eğitim merkezlerinde eğiticiler için üç ayrı eğitici eğitimi verilmiştir. Eğitim alan ve programı başarı ile tamamlayan kursiyer sayısı yaklaşık 1.700 kişidir.

Aynı zamanda belirli aralıklarla yapılan özel sektör buluşmaları sayesinde sektörün güncel ihtiyacı öğrenilmiş ve projenin çıktıları özel sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır. Bu buluşmalar sertifikalı yararlanıcıların iş bulmaları ve kendi işyerlerini açmaları için kolaylaştırıcı bir misyon üstlenmiştir. Proje sonuçlarına ulaşmak için düzenli saha izleme ziyaretleri gerçekleştirmekte ve yararlanıcılardan da geri bildirim alınmaktadır.

 

Misyonumuz nedir?

Proje kapsamında verilen mesleki eğitim ve sertifikaların yenilenebilir enerji sektöründe yararlanıcıların istihdam edilebilirliğini ve mevcut iş olanaklarına erişimini artırması beklenmektedir.

 

Nasıl yapıyoruz?

Proje illerinde belirlenen Halk Eğitimi Merkezleri yenilenebilir enerji alanındaki mesleki kursun açılması ve koordinasyonundan sorumludur. Eğitimler, alandaki kalifiye usta eğitici eksikliği nedeni ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından bu okullarda verilmektedir. Bu sayede uygulamalı eğitimler sırasında kullanılmak üzere proje kapsamında kurulan ve güneş panelleri, rüzgâr türbini, aküler gibi ekipmanların yer aldığı Yenilenebilir Enerji Laboratuvarları örgün eğitimde de kullanılabilmektedir. 

Kurs duyuruları yapıldıktan sonra Halk Eğitimi Merkezleri gelen başvurular arasından kursiyer seçimini yapar. Kurs programı 144 saat yüz yüze ve 103 saat çevrimiçi olmak üzere toplam 247 saatten oluşmaktadır ve yılda yaklaşık 4 kurs dönemi gerçekleştirilmektedir. Kursiyerlerin haftada 3 gün 6’şar saat yüz yüze derslere katılımları beklenmekte ve program yaklaşık 2 ayda tamamlanmaktadır. Kursu başarı ile tamamlayan mezunlar MEB onaylı başarı sertifikası ve Europass sertifika eki almaktadır. 

 

Türkiye nasıl faydalanacak? 

Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) dayanıklılık odaklı kalkınma yaklaşımıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, hassasiyetleri azaltmayı ve bireylerin, toplumların ve yerel kurumların, özellikle de Suriyeli mültecilerin büyük akınından kaynaklanan zorluklarla başa çıkma ve toparlanma yeteneklerini artırmayı hedefler. Bu yaklaşım, mevcut ulusal ve yerel sistemleri güçlendirmeyi, aynı zamanda bölge halkına ve Suriyeli topluluklara yeterince hizmet verebilmelerini sağlamayı vurgular. Geleneksel yaklaşımlarda sıklıkla göz ardı edilen toplumların ve bireylerin dayanıklılığı oluşturmadaki kritik rolünü tanır.

Dayanıklılık odaklı kalkınma yaklaşımı, insani yardımı tamamlayıcı niteliktedir ve şu ana yönleri vurgular: i) Mümkün olduğu kadar sürdürülebilir kalkınmaya doğru geçiş sağlamak ve mültecilerin kendi kendilerine yeterliliğini ve sosyo-ekonomik entegrasyonlarını desteklemek. Bu, yeterliliği artırmak ve sosyo-ekonomik entegrasyonu güçlendirmek için hem iş gücü arzı hem de talebine odaklanmayı içerir. ii) Yerel ortaklarla, özellikle belediyelerle iş birliği yapmak ve destek sağlamak, müdahalelerin bağlamsal olarak uygun ve sürdürülebilir olmasını sağlar. iii) Tüm faaliyetlerin çevre dostu olmasını ve bazılarının aktif olarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasını sağlamak önemlidir.

Projede verilen yenilenebilir enerji alanındaki mesleki eğitimler de bu amaçlara hizmet etmektedir.