UNDP’nin kadına yönelik şiddetle mücadele konulu görsel içerik yarışmasının kazananları belli oldu

10 March 2022

Ağır, yaygın ve yapısal bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çekmeyi hedefleyen görsel içerik yarışmasında kazanan eserler belli oldu

Ankara, 10 Mart 2022 – Kadına yönelik şiddet sorununu, şiddetin biçimlerini, toplumun ve kurumların şiddete tepkilerini sorumlu, etik ve özgün bir şekilde anlatan görsel içeriklerin yer aldığı yarışma, UNDP Türkiye ve çeşitli sanat dallarında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile sonuçlandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Hukukta Tasarım Türkiye’nin katkısı ile düzenlediği yarışma ile şiddet karşısında verilen hak mücadelesinin desteklenmesini, şiddet sürecinde ve sonrasında ihtiyaç duyulan destek ve doğru bilgiye erişim mekanizmalarının ortaya çıkarılmasına destek olmayı ve kadınların, şiddet karşısında yalnız olmadıklarının gösterilmesini amaçlıyor.

Yarışmada, şiddete uğrayan kadın perspektifi, şiddet mağdurlarına yönelik harekete geçme çağrısı, kadınların şiddet riski karşısında dayanıklılığı ve güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin çeşitleri konusunda farkındalık artırma, kadına yönelik şiddeti mazur gösteren kalıp yargılarla mücadele ve kadına yönelik şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri gibi temalara sahip eserler değerlendirildi.

Şubat ayı boyunca devam eden yarışmaya toplam 214 kişi 370 adet eserle başvurdu. Başvuru sürecinin ardından, eserler iki aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçerek, içlerinde fotoğraf, gazetecilik, toplumsal cinsiyet, kalkınma, grafik tasarım, iletişim ve karikatür alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sürecinin sonucunda para ve mansiyon ödülü verilecek eser belirlendi. Eserler özgünlük ve başka bir yarışmada ödül, derece veya sergilenme almadıklarına yönelik araştırmaya tabi tutulduğundan, üçüncü seçilen eser ve mansiyon listesinde yer alan bir eser dışarıda bırakılarak, birincilik, ikincilik ve dört adet mansiyon ödülü verilmesi kararı alındı. Yarışmada birinci ve ikincilik ödüllerini sırasıyla Merve Dilek Efe ve Emel Yurtkulu kazandı. 

Yarışmanın jürisinde UNDP Türkiye tematik uzmanlarından, Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Aslı Çoban, Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföyü Yöneticisi Burcu Miraç Dıraor Aydın, Hızlandırma Laboratuvarı Keşif Yöneticisi Gökçe Tuna, Hızlandırma Laboratuvarı Çözüm Haritalama Yöneticisi Gülşah Eker, İletişim Bölüm Başkanı Faik Uyanık, ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye İletişim Asistanı Erman Fermancı ve kendi alanlarının önemli isimlerinden İletişim Uzmanı Gamze Göker, Legal Design Turkey Kurucusu Ebru Metin, Titrifikir Kurucu Ortağı Cem Akar, Grafi2000 Kurucusu, Karikatürist, Yapımcı Varol Yaşaroğlu, Foto Muhabiri Levent Kulu ve Mediacat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan yer aldı.

Kadına yönelik şiddet konusu, en ciddi ve yaygın insan hakları ihlallerinden biri olmaya devam ediyor. İster kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakma anlamına geliyor. 

Bir insan hakları ihlali olarak ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılan kadına yönelik şiddet, neredeyse her üç kadından birinin, diğer bir deyişle 736 milyon kadının hayatını etkiliyor. Çözümün ancak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan (SKA’lar) biri olan SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanmasıyla mümkün olabileceği ilkesi ile çalışan UNDP, toplumsal cinsiyet eşitliğini, yürüttüğü tüm projelerin odağında konumlandırıyor.