UNDP’nin Ulusal Görsel İçerik Yarışması, kadına yönelik şiddetle mücadelede görsel anlatımın gücünü vurgulayacak

18 February 2022

Yarışma, ağır, yaygın ve yapısal bir insan hakları ihlali olan ve günümüzde pandeminin de etkisi ile artış eğilimi gözlenen kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çekiyor 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, kadına yönelik şiddet sorununu, şiddetin biçimlerini, toplumun ve kurumların şiddete tepkilerini sorumlu, etik ve özgün bir şekilde anlatan görsel içeriklerin yer alacağı ulusal yarışması için çağrıda bulunuyor.

Türkiye’nin hukukta tasarım metodunu uygulayan ilk sosyal girişimi Hukukta Tasarım Türkiye’nin katkısı ile düzenlenecek ve 28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmaya; görsel sanatlar alanında çalışan tüm öğrenci, amatör ve profesyoneller, fotoğraf, resim, illüstrasyon, grafik tasarım, kolaj ya da karma teknikleri içeren çalışmaları ile katılabilir.

UNDP bu organizasyon ile, şiddete maruz kalan kadınların güçlenmelerini, şiddet karşısında verilen hak mücadelesinin desteklenmesini, şiddet sürecinde ve sonrasında ihtiyaç duyulan destek ve doğru bilgiye erişim mekanizmalarının ortaya çıkarılmasına destek olmayı ve kadınların, şiddet karşısında yalnız olmadıklarının gösterilmesini amaçlıyor.

Yarışmada, şiddete uğrayan kadın perspektifi, şiddet mağdurlarına yönelik harekete geçme çağrısı, kadınların şiddet riski karşısında dayanıklılığı ve güçlenmesi, kadına yönelik şiddetin çeşitleri konusunda farkındalık artırma, kadına yönelik şiddeti mazur gösteren kalıp yargılarla mücadele ve kadına yönelik şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri gibi temalara sahip eserler değerlendirilecek.

Yarışmanın jürisinde UNDP Türkiye tematik uzmanlarından, Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Aslı Çoban, Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföyü Yöneticisi Burcu Miraç Dıraor Aydın, Hızlandırma Laboratuvarı Keşif Yöneticisi Gökçe Tuna, Hızlandırma Laboratuvarı Çözüm Haritalama Yöneticisi Gülşah Eker, İletişim Bölüm Başkanı Faik Uyanık, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye İletişim Asistanı Erman Fermancı ve kendi alanlarının önemli isimlerinden İletişim Uzmanı Gamze Göker, Legal Design Turkey Kurucusu Ebru Metin, Titrifikir Kurucu Ortağı Cem Akar, Grafi2000 Kurucusu, Karikatürist, Yapımcı Varol Yaşaroğlu, Foto Muhabiri Levent Kulu ve Mediacat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan yer alıyor.

Kadına yönelik şiddet konusu, en ciddi ve yaygın insan hakları ihlallerinden biri olmaya devam ediyor. İster kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakma anlamına geliyor. Bir insan hakları ihlali olarak ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılan kadına yönelik şiddet, neredeyse her üç kadından birinin, diğer bir deyişle 736 milyon kadının hayatını etkiliyor. Çözümün ancak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan (SKA’lar) biri olan SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanmasıyla mümkün olabileceği ilkesi ile çalışan UNDP, toplumsal cinsiyet eşitliğini, yürüttüğü tüm projelerin odağında konumlandırıyor.

Yarışma şartnamesi ve başvuru formuna bit.ly/yarismabasvuruform bağlantısından erişilebilir.

İletişim: acceleratorlab.tr@undp.org