Türkiye’de eğitim ve istihdamın dışında kalan kadınlar için yeni bir proje

24 February 2022

“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” Projesi, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve ele almaya odaklanıyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi, ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getirmeyi amaçlıyor

İstanbul, 23 Şubat 2022 – Türkiye'de halihazırda eğitim ve istihdamın dışında kalan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getirmeyi amaçlayan yeni bir proje başlıyor.

“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” Projesi, Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve ele almaya odaklanıyor. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış toplantısında projenin yol haritası aktarıldı.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ülkemiz demografik fırsat penceresinde bulunmaktadır. Ancak, Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almaları önem arz etmektedir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’, genç NEET kadınlarımızı güçlendirerek onları eğitime yöneltmek ve istihdama kazandırmak konularında destek olacaktır.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder “Ülkemizde ne eğitimde ne de istihdamda yer alan genç nüfus, iş gücü piyasasına kazandırılmayı bekleyen potansiyel beşeri sermayeyi barındırmaktadır. Bu grup içindeki kadınların çalışma hayatında fırsatlara erişimlerinin desteklenmesi; ülkemizde kadın iş gücüne katılım ve istihdam oranlarının yükselmesi ve sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça önemlidir. ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ de kadınlarımızın iş ve toplumsal yaşama katkılarının, dolayısıyla konumlarının güçlenmesini sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

İstihdamın dışında kalan gençlerin yüksek bir sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olmaları ve yoksulluktan kurtulmak için gerekli becerilerden yoksun kalmaları göz önüne alındığında, NEET kategorisi her ülke için endişe verici bir durum teşkil ediyor. Türkiye'de 18-29 yaş arası gençler arasında NEET oranı TÜİK 2020 verilerine göre yüzde 34,7. Aynı yaş grubundaki erkekler için bu oran yüzde 24,4 iken, kadınlarda bu oran yüzde 50,5’e kadar çıkıyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan açılış toplantısında yaptığı açıklamada, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında en büyük NEET oranına sahip ikinci ülke durumunda. Genç nüfusun çok yüksek olduğu ülkemizde, kadınların yüksek oranlarda eğitimde ve istihdamda yer almamaları, çok ciddi bir toplumsal sorun olarak karşımızda duruyor. Bu projeye başlamadan önce 2 yıla yayılan bir süreçte araştırmalar ve paydaşlarımızla görüşmeler yaparak en öncelikli sorun alanlarını belirledik ve NEET kadın konusunda çözüm önerileri geliştirdik. Tüm bu araştırmalar, çözüm önerileri ve vakfımızın kurumsal hafızası bizi ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’ projesine taşıdı.” dedi.

UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın temel felsefesi kimseyi geride bırakmamaktır” dedi. “Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlar, geride kalma riskinin en fazla olduğunu gördüğümüz gruplardan biri. Ancak bu büyük kadın grubunun temsil ettiği muazzam potansiyelden Türkiye’nin faydalanmasını sağlayacak çözümler bulabileceğimize de inanıyoruz.” diye konuştu.

Genç NEET kadınların toplumsal ve ekonomik olarak güçlenmesine olanak sağlayacak çalışma ile “görünür olmayan” ve “erişilebilir” olmak üzere iki grup genç kadına ulaşılması hedefleniyor. “Görünür olmayan” NEET kadınlar, aktif olarak iş aramayan, çeşitli nedenlerle eğitimi kesintiye uğramış kişilerden oluşurken, “erişilebilir” olanlar ise aktif olarak iş arayan, eğitim ve istihdama dahil olmak isteyen kişilerden meydana geliyor.

Proje; Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İlk etapta ihtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek. Analizler doğrultusunda NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj, istihdam fırsatlarına ulaşılabilen “Fırsatlar Haritası” ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri içeren dijital bir portal da açılacak. Mayıs ayında faaliyete geçecek portal, NEET kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görecek. Ayrıca, faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı ile 11 ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.


Bilgi için:

Ahu İlhan, Communication Partner, ahuilhan@cpartner.com.tr, 0536 862 21 47

Eray Kaş, Communication Partner, eraykas@cpartner.com.tr, 0531 651 37 86