İnsan ve gezegen odaklı yatırımların artmasını hedefleyen Küresel Amaçlar Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı

7 March 2021

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında, UNDP Türkiye ve İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası, bugün İstanbul'da Boğaziçi Zirvesi'nde düzenlenen Politika Diyaloğu etkinliğinde tanıtıldı. Harita, SKA’lara yönelik yatırımları mobilize etmeyi ve Türkiye’nin SKA’lar yolundaki ilerlemesini hızlandırmayı amaçlıyor.

İstanbul, 8 Mart 2021 - SKA Türkiye Yatırımcı Haritası, sermayelerini güçlü finansal gelir sağlayan, aynı zamanda yoksulluğu ve eşitsizliği azaltan, sağlık ve eğitimi ilerleten ve çevreyi koruyan etkinliklere mobilize etme konusunda yatırımcılara rehberlik etmeyi amaçlıyor. Yatırımcı Haritası, 11. Boğaziçi Zirvesi kapsamındaki Politika Diyaloğu etkinliği ile tanıtıldı.

Küresel Amaçlar’a yönelik yatırım fırsatları hakkında veri ve içgörünün sınırlı oluşu, özel sektörü bu konuda harekete geçirmenin önündeki en büyük engellerden biri. SKA Yatırımcı Haritaları ise bu zorluğun üstesinden gelmek amacıyla özenli ve etki yaratacak iş kararları vermeleri için özel sektöre Küresel Amaçlar’ın gerçekleşmesini sağlayacak yatırım fırsatlarından oluşan bir katalog sunuyor.

Politika Diyaloğu etkinliği, Türkiye’de Küresel Amaçlar odaklı yatırımları harekete geçirmek ve SKA’ların ülkedeki ilerleyişini hızlandırmak için Türkiye'nin ilgili gündemine ek olarak üst düzey bir kamu politikası diyaloğu oluşturarak, UNDP SDG Impact’in* önde gelen metodolojisi olan “SKA Yatırımcı Haritası”nın Türkiye versiyonunun uygulamaya geçişini tanıtmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'de SKA temelli yatırımların gerçekleştirilebilmesi için kolaylaştırıcı bir ekosistemin nasıl kurulabileceği konusunda politika üreticiler ve özel sektör arasında bir diyalog ortamı oluşturmayı amaçladı.

2030 Gündemini başarmak, Küresel Amaçlar’a ulaşılması için gereken finansman açığını kapatmayı gerektiriyor. Bu nedenle sürdürülebilir iş modelleri ve özel sektör yatırımlarının acil olarak Küresel Amaçlar’a yönlendirilmesi gerekiyor.

UNDP SDG Impact, “SKA Yatırımcı Haritası” metodolojisini Küresel Amaçlar’a önemli katkılar sağlanan ülkelerde güvenilir yatırım alanları hakkında bilgi sağlayan etki yatırımı istihbarat ürünleri yoluyla yatırımcıları güçlendirmek amacıyla başlattı. SKA Yatırımcı Haritaları, Küresel Amaçlar’a ulaşma yolunda kolaylık sağlayacak yatırım fırsatları ile hedef pazar ve sektörlerdeki koşullara dair ayrıntılı raporlar anlamına geliyor.

UNDP Türkiye, SKA Türkiye Yatırımcı Haritası’nı, teknik hizmet sağlayıcı olan İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında geliştirdi.

Harita hazırlığında, ulusal politika dokümanları ve uluslararası kalkınma değerlendirmelerinin ayrıntılı bir literatür taraması yapıldı ve paydaşlara kapsamlı bir şekilde danışıldı. “SKA Türkiye Yatırımcı Haritası”, 9 öncelikli sektörde belirlenen 27 yatırım fırsatı alanı hakkında ayrıntılı yatırım bilgilerinden oluşan bir rehber olarak hazırlandı. Türkiye için belirlenen öncelikli sektörler şöyle: Teknoloji ve İletişim, Ulaşım, Yenilenebilir ve Alternatif Enerjiler, Eğitim, Sağlık Hizmetleri, Gıda ve İçecek, Tüketici Malları, Altyapı ve Finansman.

Politika Diyaloğu etkinliğinde onursal ana konuşmacı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları, insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz. Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken tüm desteği vereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’de etki yatırımcılığının savunuculuğu ve desteklenmesine odaklanan Türkiye Etki Yatırımı Danışma Kurulunun oluşturulmasına katkı veren BM Kalkınma Programı, Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür ederek kurul üyelerini tebrik etti. Danışma kurulu, Türkiye’de etki yatırımcılığının büyümesine destek olan bir ortamın oluşmasına ve iyi işleyen bir ekosistemin gelişmesine destek olmayı amaçlıyor.

UNDP Başkanı Achim Steiner etkinlikte ana konuşmacı olarak yer alırken, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi düzenlenen panelde açılış konuşmasını yaptı. UNDP IICPSD Direktörü Sahba Sobhani’nin moderatörlüğünü üstlendiği panele konuşmacı olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve Etki Yatırımı Platformu İcra Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil katıldı.

Etkinliğin katılımcıları arasında küresel ve ulusal yatırımcılar, özel sektör temsilcileri, kalkınma finansmanı kurumları ve diğer çok taraflı örgütler, sivil toplum temsilcileri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümet ve kamu sektörü temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı.

Politika Diyaloğu etkinliğinde konuşan UNDP Başkanı Achim Steiner, tüm dünyada insani gelişmeyi sekteye uğratan ve bir benzeri daha önce yaşanmamış bu pandemi sonrası daha dayanıklı bir sistemik toparlanma için SKA’ların taşıdığı öneme dikkat çekti.

Steiner, “SKA Yatırımcı Haritaları bazı yatırım ve iş modellerinin SKA’lar konusunda ne şekilde ilerleme sağladığı hakkında ayrıntılı bilgi veren güçlü bir araç. Haritalar sayesinde, savunuculuk ve kolaylaştırıcılık çalışmalarının da desteğiyle, her bir ülkede en az 10 SKA yatırımı ile yaklaşık 50 milyon doların seferber edilmesi bekleniyor. Bugün, SKA Türkiye Yatırımcı Haritası’nı lanse etmekten mutluluk duyuyorum. Bu harita, Türkiye’de ulusal öncelikler ve kalkınma ihtiyaçlarına ve sonuç olarak SKA’lara finansman yönlendirme konusunda özel sektöre yardımcı olacaktır.” dedi.

Panelde yaptığı açılış konuşmasında dünya ekonomisinin mevcut durumuna dikkat çeken UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise  kriz ile başa çıkmanın sürdürülebilir kalkınma yolunda adımlar atılması ile mümkün olabileceğini söyledi.

Tomasi, “2030’a kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için gereken yıllık 2,5 trilyon dolarlık finansman ihtiyacını karşılamak üzere daha fazla kamu-özel sektör ortaklıkları kurulması için çağrıda bulunan yeni bir küresel kalkınma gündeminin önemini gittikçe daha iyi anlıyoruz. UNDP, yatırımcıları yatırım kararlarını verirken daha kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modellerine yönlendirmeyi amaçlayan SKA Yatırımcı Haritalarının geliştirilmesini dünyanın dört bir yanında destekliyor. Bu çalışmanın, uygulandığı ülkelerdeki yatırımcılara, ülkelerinin SKA’lar doğrultusunda ilerlemesini hızlandıracak yatırım türleri konusunda ihtiyaç duydukları rehberliği sağlamasını umuyoruz.” dedi.

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası’na ulaşmak için tıklayın.


SKA Türkiye Yatırımcı Haritası hakkında daha fazla bilgi için: Faik Uyanık, UNDP Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, faik.uyanik@undp.org

Türkiye Etki Yatırımı Danışma Kurulu hakkında daha fazla bilgi için: Alara Üçüncüoğlu, alara@etkiyap.org

Küresel Amaçlar (SKA) hakkında daha fazla bilgi için: kureselamaclar.org


*SDG Impact (SKA Etki): UNDP’nin özel yatırımlar ve sermayenin SKA vizyonu ile buluşmasını amaçlayan girişimidir. Eylül 2018’de 73. BM Genel Kurulu sırasında tanıtılmıştır.