Yerel paydaşlar UNDP Sosyal İnovasyon Eğitim Programında buluştu

8 July 2022
Chris Montgomery

UNDP, toplumsal sorunlara müdahale geliştirmek için çalışan yerel paydaşlar için, sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon kavramlarının farklı açılardan incelendiği bir eğitim düzenledi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA’lar) yerelleştirilmesinde rol almak isteyen paydaşlar için Sosyal İnovasyon Eğitim Programı düzenledi. UNDP’nin yerel yönetim sisteminde katılımcılığı sağlama, uzun vadeli iş birliklerine ulaşma ve SKA’ların yerelleştirilmesi bağlamında yeni standartlar belirleme yaklaşımıyla yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında gerçekleştirilen program, Türkiye’nin birçok ilinden 200’ün üzerinde katılımcıyı ağırladı.

13-24 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenen eğitimlere, başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, bireyler ve kalkınma sorunlarına müdahale geliştirmek için çalışan tüm aktörler dahil oldu.

Geliştirilen eğitim programı, sosyal inovasyona ilişkin temel çerçeve ve kavramlar ışığında paydaşların toplumsal sorunlara daha etkili müdahale geliştirme kapasitelerinin artırılmasını hedefleyen 6 oturumdan oluştu. Oturum başlıkları sırasıyla; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Giden Yolda Sosyal İnovasyon, Sürdürülebilirlik İçin Etik Perspektif, Kamu Sektöründe Sosyal İnovasyon, Kentsel Sosyal İnovasyon, Sosyal İnovasyon İçin Aksiyon Stratejileri, ve Gönüllülük, Yurttaş Katılımı ve Kaynak Mobilizasyonu olarak belirlendi.

Günümüzde kentler giderek karmaşık hale gelen sosyal sorunların ana haznesi konumunda ve bu durum denenmiş uygulamaların ötesinde farklı yaklaşımlar geliştirmeyi gerektiriyor. Toplumsal sorunlardan doğan ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmek için yeni müdahaleler tasarlamak sosyal inovasyon kavramının temelini oluşturuyor. Bu anlamda sosyal inovasyon, sürdürülebilirlik yolculuğunun da vazgeçilmez bir adımı.

Sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşması ve demokratikleşmesi amacıyla UNDP Türkiye tarafından düzenlenen ve UNV Türkiye’nin de katıldığı çevrim içi eğitimler, alanlarında uzman olan Dr. Gökçe Tuna, Dr. Ece Öztan, Dr. Sinem Güravşar Gökçe, Gülşah Eker, Berivan Eliş, Nil Memişoğlu ve Belgin Ergül tarafından verildi.

Eğitimin koordinatörlüğünü üstlenen UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı Keşif Yöneticisi Gökçe Tuna, “Alışılmış bir eğitim programı geliştirmek yerine yenilikçiliğin ön planda olduğu bir içerik tasarlayarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sosyal inovasyon perspektifinden baktık. Bu da, katılımcıların ilgisini maksimum düzeyde tutarak umduğumuz etkileşimi yarattı. Katılımcıların çeşitliliği, programa olan bağlılıkları, ve sosyal inovasyonu anlamaya ve uygulamaya yönelik hevesleri bizleri etkiledi. Bu tür programların sayısının artması, hem bizler gibi kalkınma alanında çalışanların hem de diğer paydaşların toplumsal sorunlara daha etkili müdahale geliştirme kapasitelerinin artması için şart.” dedi.

UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföyü Yöneticisi Burcu Dıraor Aydın ise, “Eğitim, SKA yerelleşmesinin önündeki engelleri aşmak ve belediyeler ile yerel paydaşların iş birliğini yenilikçi bir yaklaşımla güçlendirmek için tasarlanmış çok önemli bir adım. Özenle tasarlanmış içeriğinin yanı sıra, SKA’lara giden yolda Gönüllü Yerel Değerlendirme çalışmalarıyla Türkiye’de üç öncü örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sultanbeyli ve Karatay Belediyelerinin gönüllü gençler ve STK’larla iş birliğinde SKA yerelleşmesini içselleştirme ve tabana yayma çabalarının programın sonunda paylaşılması da ayrıca çok değerliydi.” yorumunu yaptı.

Programın daha da yaygınlaşması amacıyla bir sonraki faz için çalışmalar yakında başlayacak. O zamana dek program sırasında alınan kayıtları izlemek için https://bit.ly/UNDPsosyalinovasyonegitimi bağlantısı ziyaret edilebilir.