UNDP'nin hızlı ve entegre yanıtının bir parçası olarak COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi tüm hızıyla ilerliyor!

22 February 2021

UNDP'nin hızlı ve entegre yanıtının bir parçası olarak, Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi tüm hızıyla ilerliyor.

KOBİ'lere özel hazırlanmış eğitimlere hız verildi

Turizm, lojistik, gıda, otomotiv, tekstil ve makine gibi kırılgan sektörlerde 1.000 KOBİ'ye krize dayanıklılık ve iş sürekliliği açısından destek olmayı amaçlayan eğitimler başladı. Katılımcı KOBİ'lere, özellikle her sektördeki 2030 küresel trendlerine yönelik ilgi çekici ve tatmin edici bir öğrenme deneyimi sağlandı.

Kırılgan sektör raporları son şeklini alıyor

Turizm, lojistik, gıda, otomotiv, tekstil ve makine sektörleri için kırılgan sektör analizleri, yeni pazar analizleri ve ürün uzayı analizlerinin taslak raporları tamamlandı. Raporlar son halini aldığında, tüm bölgelerdeki sektörlerin dayanıklılığını ve uyum kapasitesini artırmak için yol gösterici olacak.

Kalkınma ajansları için kapasite geliştirme eğitimlerinde kayda değer ilerleme

Kalkınma Ajanslarına yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin amacı, risk azaltma ve afet sonrası toparlanma politika ve süreçlerini ele almaktır. Bu kapsamda Kalkınma Ajanslarına yönelik kriz yönetimi ve dayanıklılık konulu kapasite geliştirme eğitimlerinin dördüncü modülü tamamlandı. Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Şimşek'in katılımıyla eğitimlerdeki ilerlemeyi gözden geçirmek ve bir yol haritası oluşturmak üzere teknik koordinasyon toplantısı da gerçekleştirildi. Eğitimlerin ilerleyen aşamalarında çeşitli kriz senaryolarına ilişkin somut acil durum eylemi, iş sürekliliği ve ekonomik toparlanma planları geliştirmeye odaklanılacak.