Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi olarak zirvedeki yerini koruyor

20 March 2020

156 ülkeyi, insanların kendi yaşamları ile ilgili değerlendirmeleri baz alınarak ne kadar mutlu olduklarına göre sıralayan Dünya Mutluluk Raporu 2020, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü’nde açıklandı.

Finlandiya üst üste üçüncü kez dünyanın en mutlu ülkesi olurken, 156 ülke arasında en alt sırada Afganistan yer aldı. Türkiye ise listenin 93’üncü sırasında.

2012 yılında ilk Dünya Mutluluk Raporu yayımlandığından beri zirveye çıkan dört ülke oldu: 2012, 2013 ve 2016’da Danimarka, 2015’te İsviçre, 2017’de Norveç, ve son olarak da 2018, 2019 ve 2020’de Finlandiya. Ortalama puanları sürekli yükselmeye devam eden Finlandiya ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve bu yıl ikinci sıradaki Danimarka’dan önemli ölçüde ileride. İlk 10’daki diğer ülkeler ise İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, ve ilk 10’da ilk kez yer alan Avusturya ve Lüksemburg olarak sıralandı.

Türkiye, geçen yılın raporunda 79’uncu sıradayken, bu yıl 14 sıra gerileyerek 156 ülke arasında 93’üncü oldu.

Jeffrey Sachs, “Dünya Mutluluk Raporu, insanları neyin mutlu ettiğini daha iyi anlamaya ve dolayısıyla tüm vatandaşlarının mutluluğuna katkıda bulunmaya çalışan politika yapıcılar için vazgeçilmez bir araç olarak kendini kanıtladı” dedi. “İyi sosyal destek ağlarının, sosyal güvenin, dürüst hükümetlerin, güvenli çevrelerin ve sağlıklı yaşamların mutluluğun nedenleri arasında olduğunu tekrar tekrar görüyoruz.”

Ülkelerin yanı sıra, Dünya Mutluluk Raporu 2020 bu yıl ilk defa dünyanın dört bir yanından şehirleri de insanların öznel mutluluğuna göre sıraladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Finlandiya’nın başkenti Helsinki, dünyanın en mutlu şehri.

İnsanların bugünkü yaşamlarını değerlendirmesine göre hazırlanan bu listede Türkiye’den üç şehir var ve Ankara 96, İstanbul 115, İzmir ise 133’üncü sırada.

Gerçekten de rapor gösteriyor ki, şehirlerin mutluluk sıralaması, genellikle bulundukları ülkelerinkiyle neredeyse aynı. Rapor ayrıca, sosyal, kentsel ve doğal ortamların hepsinin birleşip mutluluğumuzu nasıl etkilediğini daha derinlemesine inceliyor. Yeşil alanlarda yürümek insanları mutlu ediyor - ama özellikle bir arkadaşlarıyla birliktelerse.

John Helliwell, “İster kentsel ister kırsal alanda olsun, mutlu bir sosyal çevre, insanların aidiyet duydukları, birbirlerine ve ortak kurumlarına güvendikleri ve keyif aldıkları ortamdır” diyor. “Dayanıklılık da daha fazla oluyor çünkü paylaşılan güven duygusu, zorlukların yükünü hafifletiyor ve böylece mutluluk eşitsizliğini azaltıyor.”

Şehirler ekonomik büyüme ve insan etkileşiminde şüphesiz önemli bir rol oynuyor. İnsanlar kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru göç etmeye devam ettikçe, kaynakları ve altyapıyı daha da zorladıkça, mutluluk kaynaklarını anlamak da bir o kadar daha hayati hale geliyor. Rapor sadece dünyadaki şehirlerin mutluluk bakımından karşılaştırmasını dikkatle yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bir ülkedeki kent sakinlerinin kırsal alanlarda yaşayanlara göre ne kadar mutlu olduklarını da değerlendiriyor.

Jan-Emmanuel De Neve, “Genel olarak, özellikle ekonomik kalkınmanın düşük olduğu ülkelerde, şehir sakinlerinin ortalama mutluluğunun çoğunlukla, genel ülke nüfusunun ortalama mutluluğundan daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi. “Ancak bu kentsel mutluluk avantajı, yüksek gelirli ülkelerdeki şehirler için ortadan kalkıyor ve bazen negatife dönüyor, bu da mutluluk arayışının kırsal alanlarda yaşarken daha verimli olabileceğini gösteriyor.”

Raporda bir ülkenin mutluluğunu açıklamada kullanılan altı faktörden dördü sosyal çevrenin farklı yönleri. Bunlar, güvenecek birine sahip olmak, önemli yaşam kararlarını verme özgürlüğü, cömertlik ve güven. Rapor, eşitsizliğin kişinin mutluluğundaki rolünü ve iyi sosyal çevrelerin eşitsizliğin etkilerini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini inceliyor.

Richard Layard “Mutluluk konusundaki eşitsizlikler ortalama yaşam değerlendirmelerini ciddi oranda düşürüyor. Bu da, yaşam kalitesi konusunda aşırı farklılıklar barındırmayan toplumlarda yaşayan insanların daha mutlu olduğunu gösteriyor” dedi.

Mutluluğumuzu belirlemede doğal çevremizdeki diğer etkenler de çok önemli. Rapor ulusal düzeydeki kirlilik seviyelerine, iklime ve sıcaklıklara bakıyor. Buna ek olarak, daha samimi bir çalışma ile, Londra’da 13.000 gönüllüye duygusal durumları soruldu ve çevresel verilerle birleştirildi. Bunlar, su yollarına ve yeşil alanlara yakın olmak, hava kalitesi, gürültü seviyesi ve hava koşulları gibi veriler.

Dünya Mutluluk Raporu, Gallup World Poll verileri ile hazırlanan ve Ernesto Illy Vakfı, illycaffé, Davines Grubu, Blue Chip Vakfı, William, Jeff ve Jennifer Gross Aile Vakfı ve Unilever'in en büyük dondurma markası Wall's tarafından desteklenen bir Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (Sustainable Development Solutions Network) yayınıdır.

Raporun editörlüğünü, British Columbia Üniversitesinden Profesör John F. Helliwell, Londra Ekonomi Okuluna bağlı Ekonomik Performans Merkezi Esenlik Programının eş direktörü Profesör Richard Layard, Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve Dünya Enstitüsü’ne bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Merkezinin direktörü Profesör Jeffrey Sachs, Oxford Üniversitesi’nin Esenlik Araştırma Merkezi direktörü Profesör Jan-Emmanuel De Neve üstlenmiştir.

Buraya tıklayarak 2020 Dünya Mutluluk Raporu’nu okumaya başlayabilirsiniz. www.worldhappiness.report

Rapora dair daha fazla bilgi edinmek için linkteki webinar’ı izleyin.

https://www.youtube.com/watch?v=jzNyuHDeNSk