Page content

İlgi Alanımız

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

Özet

UNDP’nin Türk Hükümeti’ne proje temelli desteği özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dahil olmak üzere, dezavantajlı bölgelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bunu başarmak için organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerji gibi seçili sektörlere teknik destek sağlanıyor.

UNDP, bölgesel eşitsizlikleri azaltmak, kırsal geçim olanaklarını artırmak, rekabet edebilirliği güçlendirmek, girişimcilik ve inovasyonu desteklemek üzere hükümet/kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör ile işbirliği yapıyor.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü üç programı kapsıyor:

  • Rekabet edebilirlik ve ekonomik büyüme
  • Yerel ekonomik kalkınma
  • Kamu politikaları ve eşitsizlikler

 

Daha Fazlası

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliğin yanı sıra ulusal rekabet edebilirliğe ilişkin kritik yapısal sorunları çözümlemeyi hedefliyor.

UNDP Türkiye’nin yeşil büyümeyi destekleyen girişimleri salt sürdürülebilir ekonomik büyümeyi artırmayı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda Türk ekonomisinin daha üretken, rekabet gücü yüksek ve dayanıklı olmasına katkıda bulunuyor.

UNDP’nin Türk Hükümeti’ne proje temelli desteği özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dahil olmak üzere, dezavantajlı bölgelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Bunu başarmak için organik tarım, turizm ve yenilenebilir enerji gibi seçili sektörlere teknik destek sağlanıyor.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü, kadınlar ve gençlerin ekonomiye daha güçlü katılmasını savunuyor. İnsani Gelişme bizim varlık nedenimiz olduğu kadar bu Portföy’deki çalışmalarımızı birleştiren etmendir.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü üç programı kapsıyor:

  • Rekabet edebilirlik ve ekonomik büyüme
  • Yerel ekonomik kalkınma
  • Kamu politikaları ve eşitsizlikler