Page content

İlgi Alanımız

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

Özet

Türkiye’de Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföyü, yönetişim süreçlerinin güçlendirilmesine, vatandaşların isteklerine ve evrensel normlara duyarlı kurumların geliştirilmesine odaklanıyor. Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde, hukukun üstünlüğü ve toplumsal cinsiyet, katılımcılık ve hesap verebilirlik dahil insan haklarına ilişkin yapısal sorunları ele alıyor.

Portföy kapsamında ilgili kurumlara destek verilerek, adalete erişimin geliştirilmesi ve yerindenlik ilkesine uygun olarak yerel yönetim reformlarının uygulanması sağlanıyor.

Demokratik yönetişim ve kurumsal gelişim çalışmalarımızın odağında şu dört alan yer alıyor:

  • Hukukun üstünlüğü ve insan hakları
  • Entegre sınır yönetimi
  • Kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği
  • Duyarlı ve hesap verebilir kurumlar

 

Daha Fazlası

Demokratik yönetişim, insani gelişme için kritik önem taşır. Kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı ve kapsayıcı siyasi süreçler, ülkelerin ekonomik olarak büyümesinde, yönetim yapılarının duyarlı/ihtiyaçları karşılar olmasında, kadınların güçlenmesinde önemli rol oynar.

UNDP’nin hükümet ile işbirliğindeki yüksek öncelikli alanlardan birisi, kurumsal idari yapı için politika tavsiyeleri sağlamak ve ceza yargısı alanında uzlaştırma uygulamalarını geliştirmek suretiyle, yargı sisteminde verimliliğin artırılması yoluyla adalete erişimi desteklemektir. UNDP ayrıca, örneğin yerinden edilmiş kişilere sürekli çözümler bulabilmek gibi, kırılgan grupların politika belirleme faaliyetine katılmalarında hükümeti destekliyor. Benzer şekilde, kadının güçlenmesi tüm UNDP girişimlerinin merkezinde yer alıyor. Toplumsal cinsiyetin tüm eylemlerde anaakımlaştırılması, demokratik yönetişim alanında teknik destek bakımından öncelikli konudur.

Portföy kapsamında ilgili kurumlara destek verilerek, adalete erişimin geliştirilmesi ve yerindenlik ilkesine uygun olarak yerel yönetim reformlarının uygulanması sağlanıyor. 

Tarafsızlık geleneğine, yönetişimde inovasyonu desteklemesine ve BM’nin uluslararası normların muhafızı rolüne dayanarak, UNDP, başta yargı kurumları ve ulusal insan hakları mekanizmaları olmak üzere kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

Kapsayıcı ve Demokratik yönetişim çalışmalarımızın odağında şu dört alan yer alıyor: 

  • Hukukun üstünlüğü ve insan hakları
  • Entegre sınır yönetimi
  • Kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği
  • Duyarlı ve hesap verebilir kurumlar