Page content

İlgi Alanımız

Özel Sektör

Özet

UNDP Türkiye bugüne kadar, engelliler, gençler, kadınlar ve az gelişmiş toplulukları içeren kırılgan grupları sosyal içermeyi artırmak için yerel kapasitelerin oluşturulması ve çevre zorluklarını çözmesi alanlarındaki göreli üstünlüğüne dayanarak, özel sektör ile 50’yi aşkın ortaklık kurdu. İşte bu ortaklıklar UNDP Türkiye’yi son 20 yılda kalkınma ortaklıkları alanında geniş deneyimi olan öncü kurum haline getirdi.

 

Daha Fazlası

UNDP, özel sektör ile ortaklıklar kurarak kapsayıcı ekonomiyi destekliyor. Kapsayıcı iş modelleri tüm paydaşlar için kazan-kazan durumu yaratıyor. UNDP ile işletmeler arasındaki ortaklıklar hem sosyal alanda hem de iş dünyasında etki yaratıyor, böylece daha sağlıklı ve büyüyen ekonomiye katkıda bulunuyor.

Örneğin Microsoft, bir BİT akran eğitimi projesine destek verdiğinde, hem Microsoft’un nitelikli çalışanlara erişimi, hem de eğitime katılanların istihdam olanakları arttı. UNDP’nin bu alandaki çalışmalarına Türk Hükümeti’nin yanı sıra Vodafone, Cisco, IBM ve Intel gibi diğer BİT şirketleri de destek verdiler; böylelikle bu girişim, Türkiye’de büyük bir bilgi toplumu dönüşüm programı haline geldi ve bir milyonu aşkın dezavantajlı insana yarar sağladı.

Peugeot, Koç Holding, Vodafone ve Ayder ile kurulan diğer ortaklıklar yoluyla, engelli insanların sosyal yoksunluk döngüsü kırıldı, daha aktif ve üretken yurttaşlar olma olanakları artırıldı. Anadolu’nun her köşesindeki iş insanları, Koç Holding’in “Ülkem İçin” ortaklığında engelsiz ekonomi hedefleyen farkındalık kampanyasına, toplumun engelli üyeleri de “Düşler Akademisi”nin İstanbul ve Kaş-Antalya’daki harika tesislerinde sosyal girişimcilik çalışmalarına katıldılar.

UNDP ile işbirliği yapan diğer kuruluşlar arasında Visa, Experian ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) da var. Daha iyi mali kararlar, daha güçlü servet yaratma potansiyeli ve daha düşük riskli davranışlar yoluyla daha sürdürülebilir büyüme ve daha az kırılgan ekonomi yaratmak amacıyla, mali okuryazarlık eğitimleri yoluyla toplumda mali yönetim kapasite/becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyorlar.