BMGÖM Türkmenistanda

2008-nji ýylyň Milli hasaplar ulgamyny ornaşdyrmaga dowam etmek üçin maliýe hasabyny işläp taýýarlamaga goldaw bermek

Şu taslamanyň maksady Türkmenistanyň Hökümetiniň Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetininiň (TürkmenStatyň) statistiki mümkinçiligini pugtalandyrmak, şeýle hem ykdysadyýetde bolup geçýän ykdysady, pul-karz we maliýe üýtgemelerine has jikme-jik baha bermäge we gözegçilik etmäge ýardam etjek statistiki maglumatlaryň hilini ýokarlandyrmak babatynda tagallalaryny goldamak bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, taslamanyň şu komponentleri kesgitlendi: 1) maliýe hasabyny işläp taýýarlamak üçin gender meselelerini hasaba alyp resminamalary we gurallary taýýarlamak ýoly bilen 2008-nji ýylyň MHU-ny ornaşdyrmaga ýardam etmek; 2) maliýe hasabyny işläp taýýarlamak üçin Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetininiň mümkinçiligini pugtalandyrmak.