Page content

UNDP u Srbiji

Zamenik stalnog predstavnika

Anas Qarman Deputy Resident Representative

Gospodin Anas Karman, zamenik stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji

Gospodin Anas Karman se pridružio Ujedinjenim nacijama  2001. godine. U periodu od 2001. do 2012. godine, radio je u nekoliko agencija Ujedinjenih nacija. Svoju karijeru započeo je u Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Jordanu kao deo lokalnog osoblja. Po završetku sukoba u tom regionu, učestvovao je u pripremama za moguća kretanja velikog broja stanovništva u okviru Iraka i u susedne države. 

Pored rada u Dečijem fondu Ujedinjenih nacija (UNICEF) u Kancelariji Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA), gospodin Karman je, u periodu od 2012. do 2014 godine, radio i u Kancelariji Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Iraku i Jemenu kao vršilac dužnosti rukovodioca programa i operacija u okviru projekta za kamp Ašraf. Osim toga, pružao je podršku Kancelariji specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Jemen i prelaznom Sekretarijatu za nacionalni dijalog u Jemenu.

Tokom 2014. godine, gospodin Karman radio je u Kancelariji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Bangladešu kao rukovodilac integrisanih usluga, a bio je i savetnik višeg rukovodstva za sve aspekte upravljanja i rada. Za vreme svog mandata u UNDP-u u Bangladešu, uspešno je uveo prve mobilne finansijske usluge, što je omogućilo da se obuhvate i korisnici koji nisu uključeni u bankarski sistem i doprinelo promociji finansijske inkluzije.

Pre nego što se pridružio Kancelariji UNDP-a u Srbiji, gospodin Karman je bio vršilac dužnosti rukovodioca Uslužnog centra i operacija u UNDP-u u Iraku i pružao operativnu podršku Finansijskom fondu za stabilizaciju (FFS). Do jula 2019. godine, u okviru FFS realizovano je više od 2.000 projekata, uz značajnu podršku i doprinos donatora u iznosu od više od jednu milijardu dolara.

Gospodin Karman je diplomirao na odseku za poljoprivredu na Naučnom i tehnološkom univerzitetu u Jordanu. Diplomu iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i magistarsku diplomu iz poslovne administracije  stekao je na Tehnološkom institutu u Njujorku.