Budući lokalni ambasadori Roma i Romkinja

8. May 2018.

Future Ambassadors of Roma at a Local Level

Trideset mladih Roma i Romkinja odabranih na javnom konkursu trenutno pohađa tromesečnu obuku kako bi stekli nova znanja i veštine i angažovali se u lokalnim samoupravama i/ili drugim vladinim ili nevladinim institucijama na lokalnom nivou. Obuku organizuju UNDP, UNHCR i Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV) u Srbiji, kako bi pomogli učesnicima da utiču na društvene i političke procese u gradovima i opštinama u kojima žive i doprineli boljem socijalnom uključivanju Roma.

Devetnaestogodišnja Anabela je Nišlijka, studentkinja Pravnog fakulteta, volonterka jedne nevladine organizacije, edukatorka na temu vršnjačkog nasilja i rodne ravnopravnosti i, nada se, buduća pravnica ili sudija.

Anabela je i najmlađa polaznica ove obuke, koja je u njoj našla priliku da zadovolji svoja brojna  interesovanja i  radoznao duh željan usavršavanja, koji teorijsko znanje mora da potkrepi i praktičnim iskustvom. Pored toga, prijavila se za obuku kako bi mogla i sama da  doprinese neophodnim promenama u društvu, rukovođena željom da svaka osoba koja živi na teritoriji njenog grada ima ista prava i mogućnosti da dobije pravovremenu i adekvatnu pomoć.

Anabela veruje da je na putu ka tom cilju neophodno da pripadnici romske nacionalne manjine budu više zastupljeni među zaposlenima u lokalnim institucijama.

„Romi i Romkinje u Nišu se često suočavaju sa predrasudama i diskriminacijom, sa kojima se ponekad susreću i  u institucijama. Verujem da bi Romima i Romkinjama značilo da, ukoliko ne razumeju stručno lice, mogu da se obrate osobi koja govori romski jezik i koja može da olakša komunikaciju. Mislim da bi to pomoglo da nijednoj samohranoj majci ili žrtvi porodičnog nasilja romske nacionalne pripadnosti u Nišu ne bude uskraćena pomoć usled nerazumevanja ili predrasuda.“ Broj Roma na teritoriji Grada po popisu iznosi 6.996, ali nevladine organizacije procenjuju da ih ima 25.000.

Anabela i drugi mladi Romi i Romkinje će na obuci učiti o ljudskim pravima, diskriminaciji, pravno-nevidljivim licima, pristupu pravima za ranjive grupe i funkcionisanju lokalnih mehanizama za socijalnu inkluziju. Sa stečenim znanjem polaznici i polaznice obuke biće angažovani u nekoj od lokalnih institucija, u 30 opština u Srbiji.

Tako će tako imati priliku da se uključe u društvene i političke procese u svojim opštinama i da budu svojevrsni ambasadori interesa romske zajednice na lokalnom nivou, u saradnji sa raznim zainteresovanim stranama – kako nijedan Rom ili Romkinja ne bi bili zapostavljeni.

O tome kako je izgledao Javni poziv za učešće u ovoj obuci, možete detaljnije saznati OVDE

Pročitajte još priča OVDE o ljudima koji učestvuju u aktivnostima koje podržavamo i sprovodimo.