Veštine u dokazivanju krivičnog dela nasilje u porodici

Veštine u dokazivanju krivičnog dela nasilje u porodici

pdf (1MB)

Download

Veštine u dokazivanju krivičnog dela nasilje u porodici

8. October 2021.

Pravni okvir prevencije i zaštite od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Srbiji značajno je unapređen u prethodnom periodu. Broj prijava i izrečenih hitnih mera zaštite od nasilja u porodici svake godine se povećava, ali veliki broj slučajeva nikada ne dobije svoj sudski epilog – krivične prijave budu odbačene u preko 60% slučajeva zbog nedostatka dokaza ili nevoljnosti žrtava da svedoče. Smernice date u ovom vodiču oslanjaju se na prepoznate izazove u multisektorskoj proceni rizika od ponavljanja i eskalacije nasilja, prikupljanju dokaza i procesuiranju slučajeva, kao i na nalaze istraživanja sudske prakse u odgovoru na nasilje u porodici počinjeno vatrenim oružjem. Svrha vodiča je da podstakne organe nadležne za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici da ulože dodatne napore u sprovođenju standardnih istražnih procedura propisanih zakonima, protokolima i smernicama, kako bi bila smanjena mera oslanjanja na svedočenje žrtava, a nasilje zaustavljeno i adekvatno sankcionisano.