Malokalibarsko i lako oružje, rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici: analiza normativnog okvira i prakse

SALW, GBV & DV: regulatory framework and practice

pdf (1MB)

Download

Malokalibarsko i lako oružje, rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici: analiza normativnog okvira i prakse

27. August 2021.

Rodno zasnovano nasilje prema ženama i dalje predstavlja najrasprostranjeniju prepreku za ostvarivanje rodne ravnopravnosti ugrožavajući živote žena, njihove dece, porodica, kao i bezbednost zajednica širom sveta. U porodicama i partnerskim vezama u kojima učinioci nasilja imaju pristup vatrenom oružju rizik da će oružje biti i zloupotrebljeno i rizik od eskalacije nasilja višestruko se povećava, a posledice te zloupotrebe izuzetno su teške. Više zakona u Republici Srbiji prepoznaje povezanost zloupotrebe vatrenog oružja i nasilja u porodici, ali su i dalje pred nama rizici koji onemogućavaju efikasnu i potpunu zaštitu. Evidentirajući postojeće pomake u normativnom i institucionalnom okviru za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici, ova analiza nastoji da utvrdi prostor i mogućnosti za dalje unapređenje delotvornog odgovora države na zloupotrebu vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici. Na taj način ova analiza doprinosi daljim koracima koji vode većoj bezbednosti našeg društva i naših domova kroz zaštitu od nasilja i zloupotrebe oružja.