Istraživanje o položaju interseks osoba 2017

English

pdf (1MB)

Download

Istraživanje o položaju interseks osoba 2017

17. May 2018.

UNDP je, u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija u Srbiji za ljudska prava u sklopu kampanje “Free & Equal”, predstavio regionalno istraživanje o položaju i stanju prava interseks osoba koje je urađeno u Albaniji, Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji i Srbiji. Istraživanje je sprovedeno tokom 2017. godine kao deo aktivnosti regionalnog projekta "Being LGBTI in Eastern Europe (BLEE)".

Ovim izveštajem se nastoji da se otkrije nešto više o položaju interseks osoba u podregionu Zapadnog Balkana i predstave pitanja koje čine interseks osobe podložnijim kršenjima prava sa kojima se susreću u praksi svakodnevno, ali takođe i predstave jasne preporuke za unapređenje njihovog položaja.

Regions and Countries