Predstavljene onlajn obuke za efikasniji rad lokalnih samouprava u Srbiji

17. June 2021.

Beograd, 17. jun 2021 –  Sa ciljem da se unapredi kvalitet života svih građana i građanki u lokalnim zajednicama i pruži podrška ženama na čelu lokalnih samouprava, kao i ostalim državnim službenicima, danas su članicama Mreže žena gradonačelnica i predsednica opština u Srbiji predstavljene dve nove e-obuke, od četiri koje su izrađene u sklopu projekta „Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji“. Ove obuke su dostupne službenicima na LMS onlajn platformi za učenje Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU), a izrađene su uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Vlade Švedske i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Potpisnice Povelje ženske solidarnosti - 22 žene koje se nalaze na čelu gradova i opština u Srbiji, imale su priliku da se prve upoznaju za novim dostupnim onlajn obukama na platformi i na taj način savladaju korišćenje ovih savremenih digitalnih alata za usavršavanje.

Gradonačelnicama i predsednicama opština u Srbiji, kao i ostalim službenicima je platforma za e-učenje dostupna  24 sata dnevno, u bilo koje doba, kad god to odgovara korisnicima, sa preko 25 onlajn obuka u različitim oblastima.

Ove e-obuke će im pomoći da uspešno upravljaju svojim lokalnim zajednicama, od poboljšanog planiranja i efikasnijeg pružanja javnih usluga, do boljeg praćenja postignutih rezultata.

Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji“ jedan je od najvažnijih projekata koje trenutno sprovodimo, jer nastojimo da javni službenici u našoj zemlji imaju neophodna znanja i veštine da se suoče sa izazovima vremena u kome živimo“, izjavio je domaćin današnjeg događaja, dr Dejan Miletić, v.d. direktora NAJU i dodao da sve ovo jasno ukazuje na ozbiljan pristupu unapređenju rada Akademije, koji će dovesti do modernizovane javne uprave koja je uvek na usluzi građanima i društvu.

„Modernizacija javne uprave jedan je od primarnih ciljeva Vlade Republike Srbije i jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Stručno usavršavanje u lokalnim samoupravama, koje su najbliže građanima, kao prvo mesto gde se obraćaju u rešavanju svakodnevnih problema, posebno je važan segment procesa reformi. Javna uprava kojoj težimo u centar svog delovanja stavlja upravo potrebe građana i privrede, pružanjem efikasnih i sve više digitalnih javnih usluga. Ove obuke doprineće i ostvarenju dugoročnog cilja o daljem uvećanju broja žena na rukovodećim funkcijama u našim opštinama, gradovima i drugim organima uprave naše države“, istakla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Marija Obradović.

Ola Anderson, šef odeljenja za razvojnu saradnju Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), naglasio je da Švedska od 2001. pruža podršku partnerima u Srbiji. Do sada je za reformske projekte u brojnim oblastima, uključujući i javnu upravu, Švedska donirala 250 miliona eura.  „Veoma smo zadovoljni rezultatima ostvarenim u okviru projekta koji NAJU sprovodi u partnerstvu sa UNDP. Pored obuka koje sada dostupne, predlažemo da se u narednom ciklusu uključi i tema rodne ravnopravnosti. Švedska će nastaviti da podržava modernu, odgovornu i efikasnu javnu upravu u Srbiji“, zaključio je Anderson.

„Zahvaljujući podršci Vlade Švedske, i partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i NAJU, UNDP pomaže ženama koje vode gradove i opštine u Srbiji, kako bi doprineo ostvarivanju rodne ravnopravnosti i boljoj javnoj upravi za sve građane i građanke. Gradonačelnice i predsednice opština imaju priliku da budu uzori i podstaknu više žena da se u budućnosti nađu na rukovodećim položajima i da se njihov glas čuje tamo gde se donose odluke. Da bi u tome uspele neophodna im je naša podrška da usavrše svoja znanja i veštine. Modernizacijom javne uprave takođe želimo da poboljšamo javne usluge za sve građane i preduzeća, podstaknemo ekonomski rast i iskorenimo korupciju, smanjimo siromaštvo i osiguramo da niko ne bude izostavljen,“ rekla je Fransin Pikap, stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji

Četiri onlajn obuke u okviru platforme NAJU, koje su izrađene uz podršku UNDP-a, namenjene su svim državnim službenicima u Republici Srbiji. Cilj obuka je poboljšanje efikasnosti i unapređenje kvaliteta rada državnih službenika, zbog čega je u obuke uključeno i jačanje motivacije zaposlenih.

Uz same onlajn obuke, NAJU platforma za e-učenje nudi i dodatne opcije za edukaciju, kao što su forum za razmenu informacija između polaznika kurseva, konsultacije sa trenerima u okviru virtuelne učionice i interaktivnost u vidu virtuelnih takmičenja i nagrađivanja za napredak radi motivacije korisnika za dalje učenje.

Obuke za lokalne samouprave su osmišljene i postavljene na platformu za e-učenje, u okviru projekta „Obuka za državnu službu za 21. vek u Republici Srbiji“, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi UNDP.