Podrška integraciji povratnika

Poziv udruženjima građana da prijave projekte za pružanje usluga socijalne podrške povratnicima/cama

17. October 2022.
Photo by Clay Banks on Unsplash

Beograd, 17. oktobar 2022. godine - Uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje Javni poziv za predloge projekata koji će doprineti integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji, posebno onih koji pripadaju romskoj populaciji.

Ovaj Javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva (udruženjima građana) u Republici Srbiji.

Cilj poziva je jačanje podrške socio-ekonomskoj integraciji povratnika u opštini Bujanovac, i gradovima Valjevo i Novi Sad.

Predloženi projekti bi trebalo da doprinesu povećanju kvaliteta, i unapređenju uspostavljanja i održivosti socijalnih usluga koje se pružaju građanima i građankama na lokalnom nivou, posebno povratnicima/cama i drugim ranjivim grupama.

Više detalja o konkretnim izazovima na koje projektne ideje treba da daju odgovore,  i uslovima za podnošenje prijave, kao i kriterijumima koji će se primenjivati za ocenu i odabir projekata, može se pronaći u Smernicama za podnosioce prijave, koje su dostupne na ovom linku: link za smernice.

Svoje prijave udruženja građana treba da dostave putem elektronske pošte, na sledeću adresu: integracija.povratnika.rs@undp.org.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je 31.10.2022. godine, do 15 časova.

U nastavku su linkovi za preuzimanje dokumentacije neophodne za prijavu:

  1. Projektni predlog – Aneks 1
  2. Pregled budžeta – Aneks 2
  3. Matrica logičkog okvira – Aneks 3
  4. Administrativni podaci o podnosiocu predloga projekta – Aneks 4
  5. Finansijski identifikacioni formular – Aneks 5
  6. Izjava o ispunjenosti uslova – Aneks 6
  7. Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja – Aneks 7
  8. Izjava o partnerstvu – Aneks 8
  9. Lista za proveru – Aneks 9.

***

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta ,,Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu’’, koji finansira Evropska Unija (EU), a sprovodi UNDP. Cilj ovog projekta je da se unapredi sposobnost institucija na Zapadnom Balkanu da primene sveobuhvatna rešenja za ekonomsko i socijalno osnaživanje povratnika/ca.