Podrška integraciji povratnika

Poziv udruženjima građana da prijave projekte za jačanje društvene kohezije

18. July 2022.
undp_rs podrska integraciji povratnika.png

Javni poziv za predloge projekata koji će doprineti boljoj integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji, posebno onih koji pripadaju romskoj populaciji

UNDP

Beograd, 18. jul 2022. godine - Uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje Javni poziv za predloge projekata koji će doprineti boljoj integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji, posebno onih koji pripadaju romskoj populaciji.  

Ovaj javni poziv je namenjen organizacijama civilnog društva u Srbiji i odnosi se na projekte usmerene na jačanje podrške socio-ekonomskoj integraciji povratnika/ca u Bujanovcu, Valjevu i Novom Sadu. 

Predloženi projekti bi trebalo da doprinesu osnaživanju dijaloga i saradnje između lokalnih samouprava, povratnika/ca i šire lokalne zajednice. Posebno ohrabrujemo udruženja građana da pošalju inovativne predloge za rešavanje glavnih izazova sa kojima se povratnici/ce suočavaju, uz pristup koji omogućava da se više ovih pitanja reši istovremeno. 

Više detalja o konkretnim problemima na koje projektne ideje treba da daju odgovore, kao i o uslovima za podnošenje prijava i kriterijumima za odabir, može se pronaći u Smernicama za podnosioce prijave, koje su dostupne na ovom linku

Svoje prijave udruženja građana treba da dostave putem elektronske pošte, na sledeću adresu: integracija.povratnika.rs@undp.org. Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je 5.9.2022. godine, do 15h. 

U nastavku su linkovi za preuzimanje dokumentacije neophodne za prijavu: 

 1. Administrativni podaci o podnosiocu predloga projekta 

 1. Format biografije 

 1. Finansijski identifikacioni formular 

 1. Izjava o dostupnosti 

 1. Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja 

 1. Izjava o partnerstvu 

 1. Izjava o podobnosti 

 1. Lista za proveru 

 1. Plan aktivnosti i promocije 

 1. Pregled budžeta 

 1. Projektni predlog 

*** 

Ovaj Javni poziv je raspisan u okviru projekta ,,Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu’’, koji finansira Evropska Unija (EU), a sprovodi UNDP. Cilj ovog projekta je da se unapredi sposobnost institucija na Zapadnom Balkanu da primene sveobuhvatna rešenja za ekonomsko i socijalno osnaživanje povratnika/ca.