Declarație de Ziua Internațională a Femeii – 8 martie 2022

Tema: „E nevoie azi de egalitate de gen pentru a avea mâine un viitor durabil.”

8 March 2022

Lumea vrea să pună capăt suferinței umane copleșitoare din Ucraina și conflictului care a dus la milioane de ucraineni strămutați. Această situație pune în pericol siguranța tuturor ucrainenilor și, așa cum e în cazul altor conflicte din alte părți ale lumii, creează riscuri sporite de violență sexuală și de gen, la care sunt expuse femeile și fetele refugiate sau strămutate. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) s-a alăturat măsurilor luate de întreg sistemul ONU pentru a sprijini pe cei afectați de conflict, atât în ​​interiorul Ucrainei, cât și în țările vecine care primesc refugiați. În Ucraina, ca și în multe alte crize și conflicte, precum cele din Afganistan și Sahel, până în Myanmar și Yemen, creșterea participării depline, echitabile și semnificative a femeilor la eforturile de stabilire a păcii, prevenirea conflictelor și consolidarea păcii este esențială pentru a găsi soluții durabile.

Această abordare este valabilă și pe dimensiunea abordării schimbărilor climatice și a degradării mediului, precum și cea a reducerii riscului de dezastre – aceasta este tematica Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor din acest an. Femeile au un rol esențial în sectoarele climatice și de mediu, adesea avansând strategiile de gestionare a resurselor naturale. Astfel, ele pot identifica și implementa soluții eficiente și durabile. Cu toate acestea, degradarea mediului și concurența sporită pentru resursele limitate exacerbează riscul violenței bazate pe gen, în timp ce apărătoarele drepturilor omului și mediului, inclusiv femeile indigene, se confruntă adesea cu amenințări și violență. Raportul global al PNUD și al Universității din Pittsburgh privind egalitatea de gen în administrația publică arată că, deși femeile sunt afectate în mod disproporționat de crizele climatice și de mediu, se mai lovesc și de un plafon invizibil care le împiedică să avanseze la cele mai înalte niveluri de conducere în domeniul de protecție a mediului și climei. Reprezentarea femeilor în ministerele de protecție a mediului este în medie de 33% la nivel global, iar paritatea în luarea deciziilor cu privire la aceste probleme critice este excepțional de rară.

Totuși schimbarea este posibilă. Promisiunea Climatică a PNUD susține în prezent 120 de țări să-și îmbunătățească angajamentele privind schimbările climatice, cunoscute sub numele de Contribuții Naționale Determinate (CND). Aceste CND-uri sunt catalizatoare importante pentru promovarea nu numai a dezvoltării durabile, ci și a egalității de gen. La nivel global, peste 110 mii de oameni s-au implicat în consultări privind CND-uri, și, deseori, femeile conduc acest proces. 96% dintre CND-urile de a doua generație, susținute prin Promisiunea Climatică, fac referință la dimensiunea de gen, comparativ cu cele 48% dintre CND-urile din prima generație. Un alt exemplu este Acțiunea Coaliției Feministe pentru Justiție Climatică, co-prezidată de PNUD și de un consorțiu de parteneri. Aceasta își propune să accelereze progresul în ceea ce privește justiția climatică și egalitatea de gen în următorii cinci ani. Trebuie să ne bazăm pe astfel de eforturi pentru a promova agende mai ambițioase de mediu și climă, sensibile la gen. În special, acestea trebuie să țină cont de nevoile și perspectivele unice ale femeilor și să promoveze în mod activ participarea și liderismul femeilor. Totodată, e nevoie ca finanțarea pentru protecția climei și a mediului să aducă beneficii femeilor. Aceste schimbări pot avea un efect catalitic. Cercetările arată, de exemplu, că țările cu o reprezentare sporită a femeilor în Parlament au mai multe șanse să ratifice tratatele internaționale de mediu de care lumea are acum nevoie.

Ghidat de Obiectivele Globale, de noul nostru Plan Strategic 2022-2025 și de viitoarea noastră Strategie pentru Egalitatea de Gen 2022-2025, PNUD își va continua eforturile constante de realizare a egalității de gen. Însuși PNUD se schimbă, atingând un echilibru de 50 la 50 în forța noastră de muncă. Știm că un viitor durabil, verde și egal pentru toți nu este posibil fără egalitate de gen. Bazându-ne pe datele și analizele furnizate de resurse precum analiza globală a dimensiunii de gen a răspunsului la COVID-19, țările trebuie acum să pună femeile și fetele, și nevoile lor, în centrul recuperării economice și dezvoltării durabile. Aceste eforturi includ noi măsuri de politici care abordează securitatea economică și socială a femeilor, inclusiv munca neremunerată de îngrijire, piața muncii, violența împotriva femeilor și impactul schimbărilor climatice și al degradării mediului asupra femeilor și fetelor. Un lucru este cert: crearea unei lumi mai echitabile astăzi va crea condițiile pentru o zi de mâine mai durabilă.

Achim Steiner, Administrator, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)