Integrarea schimbărilor climatice în sectorul energetic în Moldova: document informativ

Integrarea schimbărilor climatice în sectorul energetic în Moldova: document informativ

29 April 2022

Moldova a adoptat sau elaborează o serie de documente naționale importante care reflectă integrarea problemelor de politică energetică și climatică.

În cea de-a doua Contribuție Națională Determinată, Republica Moldova și-a elevat ambiția de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% sub nivelul din 1990 către anul 2030, în loc de 64-67%, așa cum s-a angajat în CND1. CND2 se bazează pe prioritățile naționale de dezvoltare, orientate spre atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă exprimate în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”.

Această notă de informare prezintă stadiul integrarii schimbărilor climatice în sectorul energetic în Republica Moldova și sprijinul oferit de UE prin proiectul EU4Climate, implementat de PNUD.