Ghidul ordonatorului expertizei judiciare

Română

pdf (1MB)

Download

Ghidul ordonatorului expertizei judiciare

10 May 2022

„Ghidul ordonatorului expertizei judiciare” este o publicație destinată profesioniștilor și profesionistelor din domeniul justiției, care au tangență cu expertiza judiciară - ofițeri de urmărire penală, avocați, judecători, procurori, polițiști etc. Acesta conține diferite aspecte determinante la dispunerea expertizelor judiciare, astfel încât concluziile expertului judiciar să fie cât mai corecte și să asigure la maxim standardul de obiectivitate.

Ghidul este structurat în trei capitole:

  1. Aspecte importante ale expertizei judiciare, care include sinteza standardelor și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia expertizelor judiciare, descrierea sistemului de expertize judiciare din Republica Moldova și prezentarea aspectelor procesuale în materia expertizelor judiciare;
  2. Etapele dispunerii expertizei judiciare, care conține informații despre dispunerea și efectuarea expertizei judiciare, dar și care sunt sarcinile ordonatorului în procesul efectuării expertizei judiciare;
  3. Particularitățile privind dispunerea expertizei judiciare, unde sunt prezentate infografice pentru diferite genuri și specialități de expertiză judiciară, care indică scopul expertizei, regulile generale, obiectul de cercetare al expertizei, sarcinile expertizei, modelele de întrebări, cerințele (față de obiecte și/sau mostre) etc.

Publicația a fost elaborată de un grup de experți în diferite domenii ale expertizei judiciare, care au formulat algoritmi de acțiuni în baza dispozițiilor legale, noțiunilor teoretice, dar și observațiilor, constatărilor din experiența proprie, probate în mai mulți ani de activitate în calitate de experți judiciari.

Ghidul ordonatorului expertizei judiciare a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei. Opiniile exprimate în publicație aparțin autorilor și nu reflectă neapărat viziunea IRP, PNUD și Suediei.