Accesul la justiție. Ghid practic în vederea respectării drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate

Accesul la justiție. Ghid practic în vederea respectării drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate

pdf (1MB)

Download

Accesul la justiție. Ghid practic în vederea respectării drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate

6 December 2022

„Accesul la justiție. Ghid practic în vederea respectării drepturilor persoanelor din grupurile vulnerabile și marginalizate” este un instrument practic pentru funcționarii publici și reprezentanții instituțiilor publice în vederea facilitării interacțiunii eficiente cu beneficiarii/justițiabilii.

Acesta cuprinde o analiză privind protecția juridică a persoanelor cu dizabilități, persoanelor în etate, reprezentanților grupurilor etnice (în special persoanele de etnie romă), victimelor și supraviețuitoarelor violenței în familie. De asemenea, reflectă aspecte care țin de legislația națională și internațională privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, precum și practicii în domeniul accesului la justiție. 

Pentru acordarea unui suport practic și eficient beneficiarilor în realizarea drepturilor lor, ghidul conține și recomandări privind comunicarea între instituție/funcționar și beneficiarul care solicită apărarea unui drept (de exemplu, cum se identifică problema persoanei; cum trebuie stabilită interacțiunea interinstituțională în vederea soluționării unui caz complex; cum trebuie gestionate situațiile de comunicare dificilă). La fel, ghidul vine cu informații relevante de suport pentru comunicarea funcționarilor/reprezentanților instituțiilor publice cu mass-media.

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.