Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice, climatice și energetice

Statut:Activ
Durată:2020 – 2024
Buget:4.191.841 USD (1.462.136 USD administrat de PNUD Moldova)
Donatori:Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Biroul de Cooperare al Elveției (SDC)
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ONG-uri, producătoare agricole micro, mici și mijlocii, gospodării țărănești conduse de femei din 16 regiuni-țintă
Domeniu de intervenție:Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ONG-uri, producătoare agricole micro, mici și mijlocii, gospodării țărănești conduse de femei din 16 regiuni-țintă
Document de proiect:
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul va contribui la atenuarea impactului socio-economic al creșterii prețului cauzat de scăderea producției de culturi în Ucraina ca urmare a războiului, precum și a perturbării lanțurilor de aprovizionare din regiune. Aceste efecte sunt cele mai severe în special asupra grupurilor vulnerabile – populația rurală, gospodăriile cu trei și mai mulți copii, gospodăriile conduse de femei și femeile din zonele rurale, la general.

Proiectul va încuraja femeile antreprenoare să implementeze soluții de tranziție la energie regenerabilă și să aplice tehnologii eficiente din punct de vedere energetic. Proiectul va oferi, prin intermediul PNUD, 75 de granturi pentru implementarea inițiativelor. Pe lângă ajutorul financiar nerambursabil, femeile antreprenoare vor beneficia și de un program complex de consolidare a capacităților. Această măsură va sprijini redresarea socio-economică pe termen lung, securitatea energetică și tranziția energetică a întreprinderilor conduse de femei din zonele rurale.

Aceasta va contribui la securitatea alimentară și reziliența la schimbările climatice prin creșterea de capacități a grupurilor vulnerabile în mediul rural, Proiectul va dezvolta și capacitățile ONG-urilor locale de mediu. 15 reprezentanți ai ONG-urilor vor beneficia de un program intensiv de formare susținut de PNUD și, ulterior, vor deveni formatori locali pentru 1000 de mici fermieri.

Obiectiv:

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți securitatea alimentară a țării și abordarea impactului regional a crizei socio-economice curente cauzată de războiul din Ucraina prin acordarea suportului micilor fermieri considerați cei mai vulnerabili (în special fermele conduse de femei și tineri) în zonele rurale ale Moldovei cu inputuri și capacități îmbunătățite de producție rezistentă. 

Rezultate scontate:

  • 15 reprezentanți ai ONG-urilor participă la un program intensiv de instruire pe următoarele subiecte, dar fără a se limita la: protecția mediului și creșterea economică, impactul schimbărilor climatice și relevanța acesteia cu energia și alte sectoare, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă, sursele regenerabile și eficiența energetică, abilitarea femeilor și schimbările climatice etc;
  • 1000 (200 de femei și tineri) mici producători agricoli își sporesc capacitățile de acces la piețe, activități generatoare de venituri cu aspecte durabile și ecologice integrate;
  • 5 vizite de studiu în țară organizate pentru beneficiarii programului de consolidare a capacităților care doresc să învețe de la colegii lor despre afaceri durabile și prietenoase mediului și să afle mai multe despre tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și practici durabile;
  • 30 de producătoare agricole mici și mijlocii au beneficiat de asistență non-monetară pentru implementarea tehnologiilor de valorificare a energiei regenerabile și a tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic (cazane pe biomasă în sere, panouri solare fotovoltaice, etc.);

  • 45 de ferme mici și gospodării conduse de femei au primit asistență nerambursabilă pentru implementarea tehnologiilor de energie regenerabilă și de eficiență energetică. 

Realizări:

  • 53 de femei dotate cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a identifica soluții optime de eficiență energetică, adaptate afacerilor lor;
  • 202 fermiere și producătoare agricole conduse de femei au fost initiate în domeniul agriculturii conservative și practicilor agricole prietenoase cu mediul înconjurător. Fermierele au primit ghiduri informative, unde este expusă structurat informația pe diverse tematici esențiale legate de practicile agricole durabile și principiile economiei circulare în agricultură. Astfel, femeile producătoare agricole sunt mai bine pregătite să adopte metode agricole responsabile și să implementeze măsuri care promovează atât sustenabilitatea mediului, cât și cea economică;
  • 30 fermiere și producătoare agricole din raioanele Hîncești, Ungheni, Sîngerei, Telenești, Șoldănești și Briceni au beneficiat de sprijin financiar nerambursabil pentru a instala soluții de energie regenerabilă și pentru a spori reziliența energetică a afacerilor rurale pe care le conduc. 
AniBuget Cheltuieli
Agenția Austriacă pentru DezvoltareAgenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare 
2022 12.727,27 USD 12.727,27 USD
2023220.723,05 USD 214.063,17 USD
2024455.857,65 USD 758.281,89 USD