Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice, climatice și energetice

Statut: Activ
Durată: 2020 – 2024
Buget: 1.983.621 USD (689.308 USD gestionați de PNUD Moldova)
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, organizațiile societății civile la nivel național și local, instituțiile naționale științifice de cercetare, Institutul de Ecologie și Geografie, Federația Națională a Fermierilor din Moldova și asociații, autoritățile publice locale la nivel de raion (Direcțiile administrație, agricultură și cadastru, Agenția Asistență Socială și Ocupare a Forței de Muncă, autoritățile publice locale la nivel de comunitate (primarul, consiliul local, asistența socială, oficiul cadastral)   
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, organizațiile societății civile la nivel național și local, instituțiile naționale științifice de cercetare, Institutul de Ecologie și Geografie, Federația Națională a Fermierilor din Moldova și asociații, autoritățile publice locale la nivel de raion (Direcțiile administrație, agricultură și cadastru, Agenția Asistență Socială și Ocupare a Forței de Muncă, autoritățile publice locale la nivel de comunitate (primarul, consiliul local, asistența socială, oficiul cadastral)   
Document de proiect: Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice, climatice și energetice
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul va contribui la atenuarea impactului socio-economic al creșterii prețului cauzat de scăderea producției de culturi în Ucraina ca urmare a războiului, precum și a perturbării lanțurilor de aprovizionare din regiune. Aceste efecte sunt cele mai severe în special asupra grupurilor vulnerabile – populația rurală, gospodăriile cu trei și mai mulți copii, gospodăriile conduse de femei și femeile din zonele rurale, la general.

Proiectul va încuraja femeile antreprenoare să implementeze soluții de tranziție la energie regenerabilă și să aplice tehnologii eficiente din punct de vedere energetic. Proiectul va oferi, prin intermediul PNUD, 30 de granturi pentru implementarea inițiativelor. Pe lângă ajutorul financiar nerambursabil, femeile antreprenoare vor beneficia și de un program complex de consolidare a capacităților. Această măsură va sprijini redresarea socio-economică pe termen lung, securitatea energetică și tranziția energetică a întreprinderilor conduse de femei din zonele rurale.

Aceasta va contribui la securitatea alimentară și reziliența la schimbările climatice prin creșterea de capacități a grupurilor vulnerabile în mediul rural, Proiectul va dezvolta și capacitățile ONG-urilor locale de mediu. 15 reprezentanți ai ONG-urilor vor beneficia de un program intensiv de formare susținut de PNUD și, ulterior, vor deveni formatori locali pentru 1000 de mici fermieri.

Obiectiv:

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți securitatea alimentară a țării și abordarea impactului regional a crizei socio-economice curente cauzată de războiul din Ucraina prin acordarea suportului micilor fermieri considerați cei mai vulnerabili (în special fermele conduse de femei și tineri) în zonele rurale ale Moldovei cu inputuri și capacități îmbunătățite de producție rezistentă. 

Rezultate scontate:

  • 15 reprezentanți ai ONG-urilor participă la un program intensiv de instruire pe următoarele subiecte, dar fără a se limita la: protecția mediului și creșterea economică, impactul schimbărilor climatice și relevanța acesteia cu energia și alte sectoare, schimbările climatice și dezvoltarea durabilă, sursele regenerabile și eficiența energetică, abilitarea femeilor și schimbările climatice etc;
  • 1000 (200 de femei și tineri) mici producători agricoli își sporesc capacitățile de acces la piețe, activități generatoare de venituri cu aspecte durabile și ecologice integrate;
  • 5 vizite de studiu în țară organizate pentru beneficiarii programului de consolidare a capacităților care doresc să învețe de la colegii lor despre afaceri durabile și prietenoase mediului și să afle mai multe despre tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și practici durabile;
  • 20 producători agricoli micro și 10 producători agricoli mici și mijlocii au beneficiat de implementarea tehnologiilor de valorificare a energiei regenerabile și a tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic (cazane pe biomasă în sere, panouri solare fotovoltaice, etc.).
Ani Buget Cheltuieli
Austria
2022 17.983 USD 13.929,53 USD
2023 501.202 USD  
2024 170.123 USD