Reabilitarea infrastructurii hidrologice pentru atenuarea vulnerabilității la evenimentele extreme determinate de schimbările climatice în Republica Moldova

Statut:Activ
Durată:2024 – 2027
Buget:4.272.271 USD
Donator:Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA)
Acoperire:5 zone-pilot: bazinele hidrografice Copăceanca, Soloneț, Bahu, Ialgug și Lăpușna 
Beneficiari:Ministerul Mediului, Agenția Apele Moldovei, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, APL, ONG-uri
Domeniu de intervenție:Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri:Ministerul Mediului, Agenția Apele Moldovei, Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Document de proiectReabilitarea infrastructurii hidrologice pentru atenuarea vulnerabilității la evenimentele extreme determinate de schimbările climatice în Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice, care duc la secete, înghețuri târzii de primăvară, grindină, inundații și alte extreme legate de climă. Aceste fenomene meteorologice neregulate  au provocat deja pierderi de vieți omenești și daune materiale.

Prognozele climatice sugerează o creștere a ploilor intense în Moldova, ceea ce ar putea cauza inundații devastatoare, în depresiuni, unde locuiește majoritatea populației rurale. Moldova are peste 4.000 de lacuri și iazuri mici și medii, majoritatea construite în perioada sovietică, fără a lua în considerare datele referitoare la schimbările climatice. În plus, au fost construite multe baraje fără documentație de proiect sau permise adecvate, crescând și mai mult eventualele riscuri.

Proiectul vine cu un set de măsuri menite să consolideze reziliența țării la riscul de inundații cauzate de schimbările climatice, printr-o abordare cu două perspective. Prima va dezvolta sistemele naționale de monitorizare hidrometeorologică și sistemele de avertizare timpurie, inclusiv capacitățile instituționale de gestionare și operare a acestora pe întreg teritoriul țării. A doua perspectivă presupune aplicarea unei abordări integrate de gestionare a resurselor de apă în 5 bazine hidrografice cheie, care va susține dezvoltarea cunoștințelor și a capacităților instituționale pentru reabilitarea infrastructurii hidrotehnice cu risc ridicat de defecțiune, precum și va susține implicarea actorilor locali în guvernanța apei.
 

Obiectiv:

 • Consolidarea capacităților tehnice, instituționale și de politici la nivel național și local pentru gestionarea deversărilor cauzate de fenomene climatice extreme, în vederea prevenirii inundațiilor.  

Rezultate scontate:

 • Capacități sporite ale autorităților naționale și locale pentru a răspunde eficient la evenimentele climatice extreme legate de apă;
 • Consolidarea rețelei de monitorizare hidrometeorologică pentru o gestionare eficientă a bazinelor hidrografice;
 • Sisteme operaționale de avertizare timpurie și de prognozare a inundațiilor/viiturilor;
 • Sporirea securității populației rurale vulnerabile din bazinele hidrografice cheie împotriva unor posibile cedări ale infrastructurii de control a inundațiilor;
 • Elaborarea metodologiei, protocolului și a standardelor pentru operarea în siguranță a  infrastructurii hidro-tehnice;
 • Reabilitarea infrastructurii cu risc ridicat de defecțiune în 5 zone pilot;
 • Dezvoltarea capacităților autorităților locale și susținerea actorilor comunitari pentru implicarea  activă în procesul de gestionare integrată a resurselor de apă pentru a preveni inundațiile;
 • Stabilirea și implementarea la nivel local a unor instrumente de planificare și gestionare a riscului de inundații și a resurselor de apă.
    
AniBuget
ADA
2024374.700 USD
20252.569.765 USD
2026851.622 USD
2027476,183 USD