Title 	 Content type 	Status 	 Updated Sort ascending 	Language 	Operations Advancing Moldova’s National Climate Change Adaptation Planning (phase 2)

Promovarea procesului național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice (Etapa 2)

Statut:Activ
Durată:2020 – 2025
Buget:2.110.400 USD
Donator:Fondul Verde pentru Climă
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Comisia Națională pentru Schimbări Climatice, Ministerul Mediului, reprezentanții sectorului forestier, sănătate, energie, apă și transport și 3 autorități publice locale etc.
Domeniu de intervenție:Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri:Cancelaria de Stat, Ministerul Mediului, Ministerul Infrastructurii și Dezvotării Regionale, Ministerul Energiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și instituții și agenții subordonate, FAO etc.
Document de proiect:Promovarea procesului național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice (Etapa 2)
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Schimbările climatice au un impact profund asupra disponibilității resurselor și a activităților agricole. În ultimul deceniu, țara a cunoscut o serie de evenimente extreme, cum ar fi secetele și inundațiile majore, împreună cu efectele incrementale cauzate de creșterea temperaturii medii și distribuția inegală a precipitațiilor pe tot parcursul anului, ceea ce a avut consecințe negative asupra economiei țării, bunăstării și sănătății populației. Secetele severe se repetă tot mai frecvent, provocând pierderi economice semnificative. Scopul și intensitatea crescândă a evenimentelor extreme a dus, de asemenea, la creșterea frecvenței situațiilor cu risc sporit.

Guvernul consideră că Procesul Național de Planificare a Adaptării la Schimbările Climatice (PNA) este cheia realizării obiectivelor de adaptare conturate în Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice a Republicii Moldova din 2014 și în Contribuția Națională Determinată (CND) din 2016, precum și integrarea continuă a schimbărilor climatice în politicile și procesele sale de bugetare. Guvernul și-a lansat procesul PNA în 2014 prin consultări cu părțile interesate naționale și cu sprijinul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) și  PNUD.

CND conține o componentă de adaptare importantă, care se bazează pe procesul PNA, cu scopul de a informa despre dezvoltarea și implementarea obiectivelor de adaptare. Conectarea procesului PNA cu stabilirea obiectivelor CND oferă un feedback regulat și constructiv între procesele naționale și internaționale de luare a deciziilor privind schimbările climatice, pentru o mai bună congruență între punerea în aplicare a Acordului de la Paris, a Cadrului Sendai și a Agendei 2030. În plus, Moldova este semnatară a unei serii de acorduri cu UE, care oferă sprijinul necesar pentru îmbunătățirea politicilor sale naționale, precum și componenta de monitorizare și raportare, care determină multe dintre modificările recente aduse cadrului juridic și de reglementare. Acordul de Asociere este însoțit de un Program de Activitate al Integrării Europene: Libertate, Democrație, Bunăstare 2011 – 2014 [Hotărârea Guvernului 289 (2012)], care stabilește cadrul pentru congruența politicilor moldovenești cu cele europene.

Obiective:

Sprijinirea Guvernului Moldovei în avansarea celui de-al doilea ciclu al procesului său iterativ de planificare a adaptării naționale. Proiectul își propune să abordeze barierele din calea prioritizării investițiilor naționale în adaptarea la schimbările climatice și să crească disponibilitatea capacității umane și financiare pentru punerea în aplicare a acțiunilor prioritare identificate în cadrul PNA-1, precum și a celor care vor apărea în cadrul acestei inițiative PNA-2.

Obiectivul proiectului va fi atins prin intermediul a trei rezultate care se referă la consolidarea capacităților naționale de integrare a adaptabilității la schimbările climatice (CCA). Rezultatul 1 se concentrează pe consolidarea mecanismelor naționale de conducere pentru CCA; Rezultatul 2 susține îmbunătățirea pe termen lung a capacităților în CCA de planificare și implementare a acțiunilor de adaptare; și Rezultatul 3, se concentrează pe îmbunătățirea continuă ale sistemelor de finanțare, implementare și monitorizare legate de adaptare.

Rezultate scontate:

  • Strategia națională de adaptare la schimbările climatice actualizată, cu obiectivul general PNA-2 și obiectivele de adaptare specifice sectorului, articulate în planurile de acțiune pentru Adaptare la Schimbările Climatice din sectoarele sănătății și silviculturii și în planurile de acțiune pentru dezvoltare din sectoarele transporturilor, energiei și construcțiilor;
  • Un sistem de monitorizare și evaluare cu o analiză îmbunătățită a datelor pentru sprijinul procesul decizional dezvoltat;
  • Planul de dezvoltare a capacității de adaptare la schimbările climatice actualizat și adoptat de cele cinci sectoare cheie;
  • Portalul de informare și gestionare a cunoștințelor privind schimbările climatice care sprijină procesul PAN și integrarea considerentelor de adaptare la schimbările climatice lansate;
  • Planuri de adaptare pentru șapte orașe elaborate;
  • Foaia de parcurs tehnologică pentru fiecare sector cheie (transport, energie, apă, silvicultură și sănătate) elaborată pe baza evaluării nevoilor tehnologice;
  • 5 idei de proiecte de investiții elaborate pentru a fi prezentate GCF.
AniBugetCheltuieli
Fondul Verde pentru Climă
202098.937,61 USD98.937,61 USD
2021385.335,37 USD385.335,37 USD
2022541.948 USD455.585,57 USD
2023579.740,47 USD 
2024494.989,28 USD 
20259.450,01 USD