Piețe reziliente și incluzive în Moldova

Statut:Activ
Durată:2023 – 2024
Buget:4.000.000 USD
Donator:Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
Acoperire:Nivel național
Beneficiari:Agenți economici, autorități publice naționale și locale, membri ai comunității, inclusiv femei și tineri din 3 micro-clustere din Moldova, inclusiv migranți (repatriați) și refugiați
Domeniu de intervenție:Creștere incluzivă
Parteneri:Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat, Congresul Autorităților Locale din Moldova, organizațiile societății civile și mass-media
Document de proiect:

Piețe reziliente și incluzive în Moldova

Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul Elveția-PNUD „Piețe reziliente și incluzive în Moldova” înseamnă comunități mai incluzive și mai dezvoltate, capabile să facă față șocurilor și crizelor multiple, microregiuni create și susținute, economie durabilă, noi locuri de muncă pentru cei de acasă și pentru cei care revin, afaceri moderne și sustenabile. Proiectul va implica atât comunitățile locale, cât și migranții care se întorc acasă, precum și refugiații din Ucraina.

PNUD Moldova va promova și mai mult activitățile de succes în dezvoltarea economică locală prin trecerea de la local la microregional, încurajând în același timp generarea de venituri, consolidând serviciile de sprijin pentru afaceri și lanțurile valorice pentru a crește competitivitatea economiei locale, păstrarea capitalului uman și facilitarea dezvoltării socio-economice locale.

Scopul proiectului este de a spori dezvoltarea economică durabilă, care se bazează pe activitatea IMM-urilor și de a promova accesul egal la muncă decentă la nivel local și microregional, vizând atât populația locală, cât și migranții reîntorși și refugiații. Astfel, va fi valorificată cooperarea sporită între mai multe părți interesate, vor fi îmbunătățite serviciile de suport pentru afaceri și cadrul de reglementare complementar pentru comunități și microregiuni.

Obiective:

  • Cadrul instituțional și de politici încurajează dezvoltarea economică incluzivă și sustenabilă în sectoarele economice vizate;

  • Comunitățile locale/regionale, inclusiv reprezentanții sectorului privat, cooperează eficient într-un format de cluster pentru a îmbunătăți lanțurile valorice și oportunitățile economice;
  • Oamenii din Moldova, în special femeile, tinerii și refugiații, beneficiază de oportunități economice îmbunătățite în microregiunile vizate.

Rezultate scontate:

  • Cel puțin patru schimbări sistemice vor fi întreprinse, contribuind la sporirea oportunităților economice la nivel local;

  • 15 comunități din Republica Moldova își vor îmbunătăți serviciile locale pentru a susține businessul și vor oferi oportunități de a genera venituri mai mari prin intermediul inițiativelor de dezvoltare regională cu participarea sectorului privat și comunității, inclusiv diaspora și refugiații;
  • Trei micro-clustere regionale se vor dezvolta cu sprijinul direct al proiectului, beneficiind de pachete complexe de atragere a investițiilor și dezvoltând inițiative inovatoare de pentru afaceri (cum ar fi specializarea SMART, transformarea structurală și modernizarea lanțului valoric);
  • Cel puțin 105 reprezentanți ai APL și actori interesați din sectorul privat vor beneficia de abilități, cunoștințe, instruire și experiență îmbunătățită privind dezvoltarea locală integrată, specializarea regională, accesul la finanțare și atragerea investițiilor locale;
  • Cel puțin 360 de cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova, dintre care cel puțin 50% femei, 30% tineri și 25% migranți reveniți, vor avea noi locuri de muncă mai bune la nivel local;
  • Cel puțin 18.750 de cetățeni și rezidenți ai Republicii Moldova, dintre care cel puțin 50% femei, vor beneficia de condiții de viață îmbunătățite, datorită dezvoltării economice locale.
AniBuget

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

20231.638.800 USD
20242.361.200 USD