Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate

Statut:Activ
Durată:2023 – 2024
Buget:1.638.682 USD
Donator:Germania prin Programul global PNUD privind fortificarea statului de drept, drepturilor omului, justiției și securității pentru pace și dezvoltare durabilă
Acoperire:Națională
Beneficiari:Femei și bărbați, inclusiv din grupuri minoritare și marginalizate, supraviețuitoare a violenței domestice și copiii acestora, refugiați ucraineni din comunitățile-gazdă, actori din lanțul justiției, prestatori de asistență juridică garantată de stat, instituții de stat naționale și locale antrenate în sprijinirea refugiaților și a solicitanților de azil și a comunităților-gazdă.
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, actori din lanțul justiției, autorități publice locale, ONG-uri specializate, profesioniști din sectorul social
Document de proiect:Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate
Vezi pagina de transparență a proiectului. 

 

Descrierea proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a spori reziliența statului de drept din Republica Moldova și consolidarea capacităților acestuia de a oferi soluții eficiente pentru asigurarea accesului la servicii publice. Această intervenție are ca scop abordarea provocărilor pluridimensionale și interconectate asociate poli-crizei actuale, prin consolidarea instituțiilor, abilitarea grupurilor vulnerabile pentru a accesa servicii juridice, precum și valorificarea potențialului de transformare digitală în sprijinul îmbunătățirii accesului la justiție.

PNUD va oferi instituțiilor statului de drept și altor actori relevanți (cum ar fi ONG-urile) instrumentele și cunoștințele necesare pentru a lucra la nivel intersectorial abordând conexiunea dintre asistență umanitară, dezvoltare și pace pentru a îmbunătăți accesul refugiaților și al comunităților-gazdă la servicii de justiție incluzive, la siguranță și securitate și la sisteme de protecție. 

În același timp, această intervenție va  avea drept obiectiv să furnizeze justițiabililor mijloacele necesare pentru a-și revendica drepturile și accesa servicii juridice.  
 

Obiective:

 • Capacitățile statului de drept pentru a răspunde nevoilor de justiție ale grupurilor vulnerabile, inclusiv ale refugiaților și ale comunităților-gazdă consolidate;
 • Grupurile vulnerabile dispun de instrumentele și cunoștințele necesare pentru revendicarea drepturilor și identificarea soluțiilor pentru litigiile și plângerile acestora;
 • Agenda de transformare digitală în sprijinul statului de drept în Moldova avansează.  
   

Rezultate scontate:

 • Sondaj privind nevoile și satisfacția în materie de justiție centrată pe oameni, pentru a furniza dovezi solide care să sprijine programarea și elaborarea de politici în domeniul justiției și al statului de drept realizat;
 • Modelul echipelor mobile pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sprijin pentru femeile și fetele localnice și refugiate, victime ale violenței în bază de gen, extins în cinci raioane de intervenție și capacitățile acestora au fost consolidate;
 • Suport în extinderea serviciilor de asistență juridică pentru a încorpora serviciile de mediere;
 • Suport pentru crearea și operaționalizarea modelului echipei mobile de prestare a serviciilor de asistență juridică garantată de stat;
 • Evaluarea accesibilității justiției din perspectiva persoanelor cu dizabilități realizată;
 • Evaluarea potențialelor bariere juridice în operaționalizarea sistemului de protecție temporară pentru refugiați, realizată;
 • Accesul la servicii și remedii legale pentru refugiați și comunitățile-gazdă pentru soluționarea plângerilor cu care se confruntă, inclusiv în contextul măsurilor de protecție temporară, îmbunătățit prin intermediul rețelei de organizații ale societății civile și rețelei de până la 25 de cetățeni ucraineni care lucrează la nivel subnațional;
 • Trei OSC-uri de pe malul stâng al râului Nistru abilitate să ofere acces la servicii și remedii legale pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru refugiați. Consolidarea capacităților acestor OSC-uri pentru a participa activ la activități de sensibilizare, la evaluarea celor mai dificile probleme juridice cu care se confruntă anumite grupuri vulnerabile și la eforturile de advocacy. Evenimente de schimb de cunoștințe și consolidare a capacităților privind dreptul internațional umanitar și răspunsul umanitar organizate;
 • Ghiduri privind legislația națională, referitoare la domeniile acoperite de măsurile temporare de protecție și la alte aspecte importante ale sistemului juridic din Moldova, elaborate și diseminate;
 • Tabere de vară în regiunile țării, axate pe statul de drept, standardele privind drepturile omului, angajamentul civic și măsurile temporare de protecție, care reunesc tinerii/-rele din comunitățile-gazdă de pe ambele maluri ale râului Nistru și refugiații din Ucraina, organizate;
 • Sprijin în reorganizarea și digitalizarea proceselor interne ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat în vederea operaționalizării și integrării furnizării serviciilor de asistență juridică parțial gratuită oferit;
 • Soluție de justiție digitală pentru a sprijini accesul la asistență juridică pentru persoanele aflate în detenție în cazurile examinate de la distanță, dezvoltată și pilotată în trei locații;
 • Furnizarea asistenței juridice primare de la distanță (teleasistență) pilotată  în trei regiuni;
 • Evaluarea stadiului de pregătire pentru digitalizare și dezvoltarea unei viziuni de viitor a Uniunii Avocaților din Moldova în sprijinul e-transformării profesiei juridice.

Realizări:

 • Evaluarea „Implementarea protecției temporare acordate pe teritoriul Republicii Moldova persoanelor strămutate din Ucraina: situația după șase luni", finalizată;
 • Prin intermediul parteneriatelor cu OSC-urile locale, peste 1500 de refugiați au primit suport la rezolvarea plângerilor și aspectelor legate de protecția temporară. 25 de ucraineni au fost instruiți și abilitați pentru a-i ajuta pe conaționalii lor să depășească barierele juridice sau aspectele legate de mecanismele de protecție disponibile;
 • 5 echipe mobile operaționale în 9 raioane au oferit suport pentru 1008 femei și fete din comunitățile gazdă și grupurile de refugiați, pentru a avea acces la sprijin multidisciplinar în domeniul violenței în bază de gen;
 • Au fost elaborate 5 ghiduri privind legislația națională de bază referitoare la domeniile acoperite de mecanismul de protecție temporară și alte aspecte critice ale sistemului juridic moldovenesc;
 • 186 de tineri (136 de fete, 50 de băieți) din Moldova și Ucraina au participat la taberele de vară „Tinerii pentru Justiție”, abilitându-i să devină agenți ai schimbării și promotori ai drepturilor omului în propriile comunități. 
AniBugetCheltuieli
Germania prin Programul global PNUD privind fortificarea statului de drept, drepturilor omului, justiției și securității pentru pace și dezvoltare durabilă
20231.000.551 USD816.950 USD
2024821.732 USD