[Finalizat] Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova

Statut:Finalizat
Durată:2019 – 2022
Buget:1.746.745 USD
Donator:Statele Unite
Acoperire:Națională
Beneficiari:Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Inspectoratul General al Poliției (IGP)
Document de proiect:Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova
Raport final:Suport pentru reforma instituțiilor de aplicare a legii în Moldova - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Caracterul comprehensiv al reformei Poliției implică schimbări și intervenții sistemice la diferite niveluri și în diferite domenii: legislativ, instituțional, operațional, profesional, comunitar, individual, etc. Răspunzând acestor provocări, proiectul va avansa de la formularea politicilor la implementarea practică a priorităților definite în documentele strategice naționale care urmăresc să consolideze în continuare capacitățile instituționale și profesionale ale unităților MAI și ale Poliției și oferirea asistenței tehnice în domenii specifice de intervenție, care sunt la fel de importante pentru progresul constant al reformei instituțiilor de aplicare a legii. Acestea se referă la capacități mai bune de comunicare internă ale Poliției, un sistem modernizat de management al resurselor umane în sistemul afacerilor interne (inclusiv recrutarea și angajarea ținând cont de dimensiunea de gen și de diversitate), capacități sporite ale MAI și IGP privind coordonarea și implementarea  Strategiei de Dezvoltare a Poliției, capacități de pregătire profesională consolidate a sistemului de Poliție, îmbunătățirea în continuare a capacităților de investigație criminalistice și sprijin în implementarea conceptului de poliție comunitară.

Obiective:

 • Asistență pentru MAI și IGP în dezvoltarea unui sistem de aplicare a legii responsabil, eficient, reprezentativ, transparent și profesional, în conformitate de cele mai bune practici internaționale.

Rezultate scontate:

 • Centrul de Recrutare și Evaluare (CRE) al MAI înființat și funcțional, folosind infrastructură renovată, echipată și procese modernizate;
 • Studiu de fezabilitate privind sistemul intranet al Poliției realizat;
 • Două secții de poliție remodelate și funcționale în conformitate cu conceptul de poliție comunitară și până la 20 de angajați ai poliției din comunitățile vizate instruiți privind tactici ale poliției comunitare;
 • 20 de ofițeri de poliție din patru regiuni dotați și instruiți să îndeplinească funcții de patrulare cu bicicleta;
 • Studiul de fezabilitate privind crearea unui centru chinologic unic al MAI elaborat;
 • Capacitatea îmbunătățită MAI/ IGP de a implementa reformele în domeniile prioritare prin oferirea de suport tehnic și expertiză de înaltă calitate;
 • Acreditare ISO 17025 obținută cu succes de Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare (CTCEJ) al Poliției, în domeniul examinării substanțelor narcotice și doi experți criminaliști instruiți și echipați pentru a efectua investigații criminalistice ale examinărilor video și audio. 25 experți criminaliști instruiți în domeniul investigațiilor ADN.

Realizări:

 • Reconstrucția și dotarea cu echipament a CRE al MAI, finalizată. Ecosistemul software al CRE dezvoltat;
 • Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii dotat cu echipamente moderne pentru a oferi pregătire fizică și tactică de înaltă calitate și pentru a dezvolta abilități practice necesare unei activități eficiente a poliției;
 • Studiul de fezabilitate privind sistemul intranet al Poliției, realizat și aprobat de beneficiar;
 • Două sectoare de poliție (Cahul și Egorovca/Fălești) renovate în conformitate cu conceptul de activitate polițienească comunitară și 27 angajați ai poliției (23 bărbați și 4 femei) instruiți privind tactici ale poliției comunitare;
 • 20 de ofițeri de poliție (o femeie și 19 bărbați) au fost dotați și instruiți să îndeplinească funcții de patrulare cu bicicleta în raioanele Anenii-Noi, Edineț, Orhei și Ungheni;
 • Studiul de fezabilitate privind înființarea Centrului chinologic unic al MAI, realizat;
 • Capacitatea MAI/IGP de a implementa reforme în domeniile prioritare, îmbunătățită prin asistență tehnică și expertiză de înaltă calitate;
 • CTCEJ a fost dotat cu cunoștințe, abilități și soluții software moderne pentru examinări criminalistice audio și video;
 • CTCEJ al Poliției a obținut cu succes acreditare ISO 17025 în domeniul examinării substanțelor narcotice. 22 experți criminaliști (18 bărbați și 4 femei) instruiți în domeniul investigațiilor ADN;
 • Capacitățile investigative ale CTCEJ al Poliției îmbunătățite prin dotarea cu echipamente de laborator specializate pentru examinarea fizico-chimică a corpurilor delicte.
AniBugetCheltuieli
Guvernul SUA
2019271.593 USD268.170 USD
2020650.767 USD643.871 USD
2021751.097 USD693.464 USD
2022141.240 USD147.280 USD