[Finalizat] Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 2)

Statut: Finalizat
Durată: 2017 – 2021
Buget: 122.300 USD
Acoperire: Republica Moldova
Beneficiari: Ministerul Mediului, care este responsabil, în numele Guvernului, pentru elaborarea şi promovarea politicii de stat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial, Asociația obștească a frigotehniștilor din Republica Moldova, utilizatorii finali (deținători de instalații și echipamente), companii de servicii și importatorii care se ocupă cu refrigerarea şi condiționarea aerului, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu centrul de instruire „TEHNOFRIG", Serviciul Vamal, Inspectoratului Ecologic de Stat, instituții mass-media și ONG-uri
Domeniu de intervenție: Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, care este responsabil, în numele Guvernului, pentru elaborarea şi promovarea politicii de stat pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial, Asociația obștească a frigotehniștilor din Republica Moldova, utilizatorii finali (deținători de instalații și echipamente), companii de servicii și importatorii care se ocupă cu refrigerarea şi condiționarea aerului, Universitatea Tehnică a Moldovei, cu centrul de instruire „TEHNOFRIG", Serviciul Vamal, Inspectoratului Ecologic de Stat, instituții mass-media și ONG-uri
Document de proiect: Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 2)
Raport final: Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 2)
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul urmărește să sprijine Guvernul Republicii Moldova să-și dezvolte planul național cu acțiuni pe termen mediu și de lungă durată pentru onorarea obligațiilor pe care le-a asumat ca parte semnatară a Protocolului de la Montreal. Proiectul va sprijini Moldova pentru punerea în aplicare a Programului de suprimare eșalonată a hidroclorfluorcarburilor pentru anii 2016 – 2040 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020 (HG nr. 856 din 13 iulie 2016).

Obiective:

 • Sprijin pentru Moldova în implementarea Programului național de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) pentru perioada 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia în 2016-2020, pentru a-și atinge obiectivele de reducere a HCFC până în 2020 – 35% reducere în consumul HCFC de la nivelul de bază;
 • Implementarea de noi tehnologii „prietenoase ozonului” şi suport tehnologic pentru sectorul defrigorific și de condiționare a aerului, prin achiziționarea de echipamente/instrumente și demonstrație a noilor tehnologii (agenți frigorifici naturali) în sectorul comercial.

Rezultate scontate:

 • Cadrul legislativ-normativ și cel instituțional pentru termen mediu și lung în vederea respectării obligațiunilor pe care le are Republica Moldova față de Protocolul de la Montreal consolidat;
 • Planul de acțiuni pentru implementarea în 2016-2020 a Programului național de suprimare eșalonată a hidroclorfluorcarburilor (HCFC) pentru anii 2016-2040 implementat;
 • 35% reducere în utilizarea HCFC de la nivelul de bază către anul 2020 realizat.

Realizări:

 • A fost aprobat Regulamentul Comisiei responsabilă pentru alocarea cotelor anuale de import de HCFC (HG 589/2018);
 • A fost aprobată Hotărârea Guvernului privind formarea și atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului HCFC (HG 483/2019);
 • Proiectul Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal aprobat de Guvern (HG 536/2020) și transmis Parlamentului spre adoptare;
 • Regulamentul privind SDO (Legea 852/2002) a fost modificat pentru a interzice importul de echipamente și componente ale acestora, tehnologii care conțin sau funcționează pe baza SDO (Anexa A Grupele I și II, Anexa B Grupa I, Anexa C Grupele I). , II și III);
 • Trei dispozitive portabile de identificare a agentului frigorific au fost achiziționate și distribuite Serviciului Vamal;
 • Echipamente de bază de recuperare și instrumente de întreținere, inclusiv detector electronic de scurgeri (20 unități), colector (20 unități), standarde și furtunuri de înaltă presiune (20 unități), unitate de recuperare a agentului frigorific (40 unități), pompă de vid (20 unități) au fost achiziționate și distribuite companiilor de prestare a serviciilor RAC pentru a echipa tehnicieni instruiți și certificați în conformitate cu noul sistem;
 • 60-80% din HCFC-urile recuperate au fost reciclate cu echipamente finanțate în proiecte anterioare de Fondul Multilateral;
 • Broșura „Bune practici de deservire pentru frigorifici inflamabili: un ghid rapid” - elaborată și diseminată pe scară largă;
 • Ghidul „Reglementarea importului/exportului de SDO, echipamente și produse cu SDO” actualizat;
 • Codul de bune practici în sectoarele RAC actualizat;
 • 45 de ofițeri vamali, 40 de tehnicieni și 24 de inspectori de mediu au fost instruiți cu privire la tehnologiile care nu dăunează ozonului și utilizarea acestora;
 • Pentru consolidarea continuă a sectorului RAC, a fost procurat echipament de bază pentru școlile profesionale (Colegiul tehnologic, Centrul pentru Excelență în Energie și Electronică) și Centrul de Instruire „TEHNOFRIG” din cadrul Universității Tehnice a Moldovei;
 • Demonstrarea tehnologiilor alternative de HCFC în sectorul comercial (agenți frigorifici naturali) a fost realizată cu succes în sectorul comercial.
Ani Buget Cheltuieli
Fondul multilateral pentru punerea în aplicare a Protocolului de la Montreal
2018 104.850 USD 1.900 USD
2019 102.950 USD 97.294 USD
2020 22.636 USD 5.186 USD
2021 47.920 USD 21.928 USD