Moldova Sustainable Green Cities

[Finalizat] Orașe verzi durabile pentru Moldova

Statut:Finalizat
Durată:2018 – 2023
Buget:2.838.140 USD
Donatori:Facilitatea Globală de Mediu, PNUD
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:

Primăria municipiului Chișinău, Consiliul municipiului Ungheni, Consiliul municipiului Bălți, Consiliul raional Sîngerei

Domeniu de intervenție:Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri:Ministerul  Mediului, Ministerul  Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Primăria mun. Chișinău, Agenția pentru Eficiență Energetică, Consiliul raional Ungheni, Consiliul raional Sîngerei, asociațiile de locatari,  companii private și întreprinderi de stat, instituțiile financiare internaționale
Document de proiect:Orașe verzi durabile pentru Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Fiind încă cea mai puțin urbanizată țară europeană cu peste 55% din populație locuind în zona rurală (conform datelor din 2014), în Republica Moldova situația se schimbă rapid, cu o reducere prevăzută a cotei populației rurale până la 50% până în 2030 și 40% până în 2050. Influxul de noi rezidenți se resimte mai cu seamă în Chișinău, nu doar din partea zonelor rurale, dar și din alte orașe din țară. Până în 2030, Chișinău urmează să găzduiască peste 50% din toată populația urbană din Moldova, inducând și mai multă presiune asupra infrastructurii și serviciilor din oraș, creând în același timp și provocări considerabile de ordin social și de mediu. Astfel, urbanizarea și procesul de migrație din mediul rural în cel -urban a câștigat din ce în ce mai multă atenție și este considerată una din prioritățile-cheie de dezvoltare națională.

Obiectivul proiectului este de a cataliza investițiile în dezvoltarea urbană cu emisii reduse de carbon, pe baza unei abordări integrate de planificare urbană, prin încurajarea inovațiilor, a planificării participative și a parteneriatelor cu sectorul public și privat.

Proiectul sprijină crearea Green City Lab ca o platformă de management al cunoștințelor și de comunicare, platformă de investiții și sursă de inovații și expertiză pentru a cataliza dezvoltarea durabilă a orașelor cu emisii reduse de carbon. Green City Lab are misiunea de a transforma Chișinăul și alte centre urbane din Moldova în orașe europene moderne verzi și inteligente, cu o îmbunătățire a calității vieții, demonstrând în același timp oportunități pentru o creștere economică durabilă.

Obiective:

 • Catalizarea investițiilor în dezvoltarea urbană ecologică cu emisii redusede carbon printr-o abordare urbanistică integrată;
 • Încurajarea inovației, planificării participative și parteneriatelor cu o varietate de entități din sectorul public și privat.

Rezultate scontate:

 • Green City Lab (GCL), complet operațional și durabil, recunoscut de părțile interesate ca fiind liderul platformei de inovare, gestionare a cunoștințelor și de rețea și o sursă de expertiză pentru catalizarea dezvoltării durabile a orașelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon în Republica Moldova;
 • Proiecte pilot/demonstrative finalizate cu succes, facilitate de GCL, cu monitorizarea, raportarea și verificarea rezultatelor acestora: planificarea mobilității urbane integrate și participative; eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și utilizarea energiei regenerabile; mobilitatea cu emisii reduse de carbon; gestionarea eficientă a deșeurilor;
 • Managementul cunoștințelor pentru a facilita învățarea, extinderea și replicarea rezultatelor proiectului.

Realizări:

 • 30 trotinete electrice integrate într-un serviciu de public sharing;
 • 25 de bănci creative urbane realizate prin imprimare 3D produse și instalate pe blvd. Mircea cel Bătrân;
 • 5 senzori de măsurare a calității aerului non-stop și în timp real au fost instalate în 5 sectoare ale Chișinăului;
 • 3 treceri de pietoni au fost reabilitate pe blvd. Dacia;
 • Iluminare interioară autonomă a unui bloc de apartamente asigurată prin reutilizarea bateriilor automobilelor electrice ca stocare pentru energia panourilor fotovoltaice;
 • 16 proiecte de inovare care abordează mobilitatea, gestionarea deșeurilor, poluarea apei și eficiența energetică, în cadrul programului Fast Track Challenge, au fost implementate;
 • 2 arbori solari care generează energie verde pentru încărcarea gratuită a dispozitivelor electronice sunt instalați în sectoarele Rîșcani și Ciocana;
 • Studiul de oportunitate „Dezvoltarea infrastructurii de încărcătoare pentru automobilele electrice” a fost elaborat;
 • 4 ediții ale maratonului automobilelor electrice organizate;
 • 3 stații de încărcare a vehiculelor electrice instalată la sediul METRO;
 • 52 stații de încărcare a vehiculelor electrice au fost instalate în cadrul parteneriatului PNUD-Ministerul Economiei și Infrastructurii (co-finanțare 118.414 USD);
 • Platforma civică de raportare a problemelor urbane www.eu.chisinau.md a fost dezvoltată;
 • Website-ul Green City Lab www.greencity.md creat;
 • Foaia de parcurs pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Chișinău a fost elaborată, în baza expertizei internaționale oferite în cadrul Parteneriatului Ceh-PNUD pentru ODD-uri (finanțare în valoare de 99.055 USD);
 • Ghidul de design al străzilor urbane elaborat și aprobat de Consiliul Municipal;
 • Planul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii de Biciclete pentru Chișinău elaborat;
 • Un studiu de oportunitate pentru transformarea deșeurilor de biomasă în energie elaborat;
 • Ghid privind proiectarea clădirilor verzi a fost elaborat;
 • A fost elaborat strategia și planul de acțiuni privind transportul și mobilitatea inteligentă pentru municipiul Chișinău;
 • Foaia de parcurs pentru elaborarea Planului de Acțiuni privind Energia Durabilă și Climă pentru municipiul Chișinău a fost elaborată;
 • Planul de acțiuni pentru dezvoltarea benzilor dedicate pentru transportul public în curs de implementare;
 • Un sistem informațional de monitorizare a consumului de energie (EMIS) a fost instalat în 17 clădiri publice din Chișinău;
 • Proiectul-pilot privind colectarea sticlelor de plastic, sticlă și metal prin intermediul a 25 de automate pentru recuperarea PET-urilor este în curs de implementare;
 • Un bloc multietajat din mun. Chișinău, spitalul raional Sîngerei și Centrul de plasament pentru persoane vârstnice „Sfîntul Vasile cel Mare” din Sculeni, Ungheni au fost conectate la sisteme fotovoltaice de generare a energiei electrice;
 • 6 blocuri multietajate din mun. Chișinău și mun. Bălți (376 apartamente) au fost conectate la sistemul orizontal de distribuție a energiei termice;
 • O pepinieră pentru producerea materialului săditor necesar pentru spațiile verzi din localități - creată în parteneriat cu Grădina Botanică a Moldovei;
 • Ghidul spațiilor verzi pentru municipiul Chișinău elaborat. 
AniBugetCheltuieli
GEF (Facilitatea Globală de Mediu)PNUDGuvernul Republicii Moldova
2018194.804,88 USD420,19 USD 195.246 USD
2019404.043,57 USD5.045,99 USD 409.426 USD
2020565.940,51 USD32.196,13 USD105.996,32 USD704.132,96 USD
2021682.169 USD5.175 USD11.373 USD698.717 USD
2022521.558,62 USD8.797,62 USD1.043 USD545.829,17  USD
2023255.715,11 USD28.385,52 USD1.043 USD