[Finalizat] Dialoguri transnistrene (etapa 1)

Statut:Finalizat
Durată:2018 – 2019
Buget:300.000 USD
Donator:PNUD
Acoperire:Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană
Beneficiari:Grupul de beneficiari a inclus aproximativ 50 de persoane de pe ambele maluri (cel puțin 50% femei, cel puțin 45% de pe fiecare mal – experți în domenii relevante (precum cele de conflict, economie, domeniul social, mediu etc.), reprezentanți ai organizațiilor societății civile, jurnaliști, etc.
Domeniu de intervenție:Creştere incluzivă
Partneri:ONG-urile de pe ambele maluri, care cooperează cu liderii de opinie relevanți, în special de pe malul stâng al râului Nistru, Institutul pentru Inițiative Strategice de pe malul drept și SIGMA de pe malul stâng
Document de proiect:Dialoguri transnistrene (etapa 1)
Raport final:Dialoguri transnistrene (etapa 1) - Raport final
Vezi pagina de transparență a proiectului.

Descrierea proiectului:

Proiectul a abordat consecințele conflictului transnistrean, inclusiv alienarea progresivă și lipsa de implicare, cu scopul de a crea o rețea de cooperare/coordonare pentru 50 de lideri locali specializați în soluționarea conflictelor, care au contribuit la stabilirea precondițiilor interne pentru soluționarea conflictului și au pledat pentru încheierea unui acord de soluționare a conflictului. Acest proiect a propus o traiectorie alternativă de soluționare a contradicțiilor și a disputelor prin angajarea și implicarea actorilor-cheie din societate care până acum nu au avut voce în eforturile de soluționare a conflictului. De asemenea, proiectul a contribuit la îmbunătățirea relațiilor și stabilirea legăturilor între liderii societății civile, activiștii civici, jurnaliștii, liderii de opinie, experții din domeniu și reprezentanții-cheie din Chișinău și Tiraspol. Astfel, va fi creată o precondiție importantă pentru soluțiile de compromis axate pe problemele de conflict și pe un dialog rațional.

Proiectul este finanțat de Platforma de finanțare a PNUD pentru Guvernare, pentru Societăți Incluzive și Pașnice, Sub-Platforma de Prevenire a Conflictelor.

Obiective:

Bărbații și femeile de pe ambele maluri ale râului Nistrul au mijloace și condiții de trai mai bune, datorită cooperării îmbunătățite între actorilor cheie de pe ambele maluri, dincolo de divizarea din cauza conflictului.

 • Rezultat Nr. 1. Crearea unei platforme funcționale și instituționalizate pentru nivelul doi de cooperare, pentru experții din rândurile liderilor formali și neformali, jurnaliști, activiști civici, formatori de opinie, reprezentanți ai organizațiilor societății civile și ai elitelor intelectuale de pe ambele maluri, care va susține abordări constructive care vor pregăti terenul pentru o soluționare durabilă a conflictului transnistrean;
 • Rezultatul Nr. 2. Îmbunătățirea capacităților experților naționali, a membrilor organizațiilor societății civile și a jurnaliștilor pentru a genera și implementa inițiative comune de care vor beneficia persoane de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Rezultate scontate:

 • Cei mai relevanți actori din societate sunt incluși în procesul de soluționare a conflictului, sporind posibilitatea de soluționare a litigiilor dintre ambele părți;
 • Îmbunătățirea înțelegerii, a capacității și a abilităților participanților la dialog în asumarea unui angajament constructiv, soluționarea litigiilor cu omologii de pe cealaltă parte, angajarea în o comunicare constructivă și creșterea încrederii între actorii-cheie;
 • Crearea unei platforme eficiente a nivelului doi de cooperare liderii formali de pe ambele maluri, prin întâlniri periodice, angajarea în comunicare, căutarea soluțiilor și advocacy. Platforma va permite să readucă problema transnistreană în prim-plan, cu soluții constructive care vor fi susținute de liderii formali și neformali;
 • 40 de lideri locali specializați în soluționarea conflictelor (cel puțin 50% femei, cel puțin 45% din fiecare parte) vor fi echipați cu instrumente relevante pentru a promova agenda de consolidare a încrederii de pe ambele maluri, pe sectoare diferite;
 • Măsurări ale opiniei publice prin mai multe întrebări din sondajele de opinie desfășurate de agențiile de votare din Moldova;;
 • Îmbunătățirea calității mediatizării, pe ambele maluri, a tematicii de conflict. O creștere a numărului și a calității de articolelor obiective în media locale, pentru a contracara și a inversa dominarea articolelor părtinitoare care denaturează starea reală a lucrurilor și împiedică o înțelegere mai bună a problemelor de către publicul larg, în special în media din regiunea transnistreană;
 • Identificarea soluțiilor pentru problemele importante, din domenii diferite, cu care se confruntă ambele părți, inclusiv probleme ce țin de comerț, economie, impozite.

Realizări:

 • O platformă eficientă de nivelul doi creată pentru lideri de opinie de pe ambele maluri pentru întâlniri periodice și implicare în sesiuni de comunicare și căutare de soluții, precum și advocacy;
 • Selectarea și implicarea a unui grup de 59 de viitori mediatori - experți în domeniile relevante, jurnaliști, formatori de opinie, activiști sociali, reprezentanții organizațiilor societății civile;
 • Nouă idei inovatoare care contribuie la consolidarea unui mediu de încredere sprijinite prin intermediul unei competiții de granturi mici;
 • Trei seminare de 3 zile organizate pentru membrii platformei;
 • Participarea a șase experți/ vorbitori internaționali și zece reprezentanți ai misiunilor diplomatice din Moldova;
 • Au fost organizate două vizite de studiu la Viena/ Bratislava și Bruxelles;
 • O conferință finală organizată, care a implicat peste 150 de persoane și o sesiune închisă pentru experți.
AniBugetCheltuieli
PNUD
2018201.899 USD138.185 USD
201998.101 USD131.409 USD