Parlamentul Republicii Moldova lansează Platforma Femeilor Deputate din legislatura a XI-a

[Finalizat] Consolidarea rolului Parlamentului în sporirea egalității de gen și în abordarea necesităților grupurilor vulnerabile din Republica Moldova

Statut:Finalizat
Durată:2022 – 2023
Buget:300.000 USD
Donatori:PNUD, UNFPA, UNICEF, UN Women 
Acoperire:Națională
Beneficiari:Femei deputate
Domeniu de intervenție:Guvernare efectivă, justiție și drepturile omului
Parteneri:Parlamentul Republicii Moldova
Document de proiect:Consolidarea rolului Parlamentului în sporirea egalității de gen și în abordarea necesităților grupurilor vulnerabile din Republica Moldova
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Proiectul va oferi sprijin Platformei femeilor deputate din Parlamentul Republicii Moldova pentru fortificarea rolului acesteia în executarea funcțiilor de legiferare, supraveghere, precum și cele reprezentative ale instituției, axându-se pe integrarea dimensiunii de gen în legislație, politici și procesul bugetar, prin stimularea dialogului cu ONG-urile și organizațiile societății civile în conformitate cu principiul de a nu exclude pe nimeni. Se va pune accent pe optimizarea proceselor de consultare de către femeilor deputate a ONG-urilor active în domeniul drepturilor femeilor, drepturilor copilului, tinerilor și altor grupuri vulnerabile. Proiectul va fortifica capacitățile Platformei femeilor deputate din Parlamentul Republicii Moldova, permițându-le să inițieze și să elaboreze legi într-o manieră participativă și incluzivă, să supravegheze punerea în aplicare a prevederilor legale și să evalueze impactul acestora, consolidând dimensiunile de gen și drepturile omului în cadrul proceselor politice formale.

Proiectul va contribui la consolidarea imaginii femeilor deputate ca modele pentru alte femei și fete adolescente, pentru a le motiva să se implice în politică și în luarea deciziilor. Va fi acordată asistență femeilor parlamentare în stabilirea și consolidarea mecanismelor de colaborare cu organizațiile societății civile și cu grupurile de bărbați, femei și tineri pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora prin procesul decizional și de supraveghere.

Obiectiv:

Obiectivul major al proiectului este de a consolida rolul Platformei femeilor deputate în asigurarea faptului că interesele atât ale bărbaților, cât și ale femeilor sunt reflectate în legislație printr-un proces de elaborare a legilor și de supraveghere legislativă în mod incluziv, participativ și sensibil la gen, prin îmbunătățirea capacităților femeilor deputate de a fortifica rolul său în îndeplinirea funcţiilor instituţiei, cu accent pe integrarea perspectivei de gen și pe contestarea normelor și stereotipurilor sociale care afectează îndeplinirea drepturilor tuturor, în special ale femeilor, copiilor și tinerilor care aparțin unor grupuri subreprezentate, în conformitate cu principiul ODD de a nu exclude pe nimeni. Proiectul va contribui, de asemenea, la consolidarea imaginii femeilor parlamentare ca modele de urmat pentru alte femei și fete adolescente, pentru a le motiva să se implice în politică și în luarea deciziilor la nivel central și local

Rezultate scontate:

 • Femeile deputate au abilități și expertiză îmbunătățite pentru a-și reprezenta în mod eficient pe alegători, precum și în scopul încurajării liderismului feminist pentru schimbări transformatoare;

 • Legiferarea și controlul post-legislativ se efectuează, aplicând principii de analiză bazată pe gen și utilizând date dezagregate pe sexe;
 • Rețele de advocacy  setate ale femeilor deputate, alese locale și reprezentante ale ONG-urilor, care promovează cu succes acte juridice care asigură egalitatea de șanse dintre femei și bărbați în viața politică, economică și socială;
 • Femeile deputate au căpătat cunoștințe și abilități pentru a promova și susține inițiative de politici sensibile la gen în probleme legate de abilitarea și bunăstarea femeilor și fetelor, sarcina excesivă de îngrijire familială/socială și responsabilități duale (muncă/familie) pentru femei și fete, bărbați și idealurile și așteptările feminine, comportamentul și comunicarea schimbărilor sociale care influențează schimbările în normele de gen, relațiile de familie, îmbătrânirea activă, demografia și sănătatea și drepturile sexuale și reproductive;
 • Rețele de schimb de cunoștințe informale, înființate de Platforma femeilor deputate din Parlamentul Moldovei cu colegii(ele) din regiune.

Realizări:

 • Platforma Deputatelor este instituită, regulamentul de activitate și organele de conducere – aprobate;
 • Facilitarea și încurajarea comunicării deputatelor din diferite fracțiuni parlamentare pe subiecte de interes comun;
 • Elaborarea și consultarea unui amendament la Regulamentul Parlamentului prin care Platforma Deputatelor să fie listată drept entitate de lucru cu statut permanent;
 • Încurajarea cooperării dintre Platforma Deputatelor și Rețeaua de Femei din cadrul Congresului Autorităților Publice Locale din Moldova;
 • Formarea grupurilor de lucru în cadrul Platformei Deputatelor;
 • Desfășurarea campaniilor de informare și conștientizare pe anumite subiecte sensibile: violența obstetrică, violența economică, prevenirea cancerului de col uterin și infecțiilor cu HPV, remunerarea echitabilă, reprezentarea egală a femeilor alese la nivel local, combaterea violenței și hărțuirii la locul de muncă, campania de 16 zile de Activism împotriva violenței de gen;
 • Organizarea mai multor consultări publice la subiecte precum: Programul național de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Proiectul Programului Național de Accelerare a Egalității de Gen pentru anii 2023-2027 și conceptul Programului Național de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie pentru anii 2023-2027.
AniBuget  Cheltuieli
PNUDUNFPAUN WomenUNICEF
20225.000 USD3.000 USD7.500 USD 15.500 USD
202315.000 USD7.000 USD12.500 USD20.000 USD39.700 USD